Mobile menu

Inzerce: Nabídka neupotřebitelného majetku

Platí od:26. 10. 2020
Název:Nabídka neupotřebitelného majetku
Cena:nejvyšší nabídka

Nabídka neupotřebitelného majetku ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím

Za nejvyšší nabídnutou cenu tímto případným zájemcům nabízíme neupotřebitelný majetek (viz tabulka s popisem níže), který byl vzhledem k jeho trvalému poškození a opotřebovanosti na základě odborného posouzení doporučen k vyřazení z evidence a ekologické likvidaci. V případě Vašeho zájmu o některou z položek níže přiloženého seznamu kontaktujte pana Ing. Ondřeje Petra, Ph.D., ekonomicko-správního náměstka CED, p.o., a to nejpozději dne 16. 11. 2020.

 

Kontaktní adresa:
Centrum experimentálního divadla, p. o.
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. - ekonomicko-správní náměstek CED
Zelný trh 9, 602 00 Brno
e-mail: petr@ced-brno.cz

 

Seznam majetku k vyřazení:

Inv. číslo Název Rok pořízení Pořizovací cena v Kč celkem
300129 Lednice Calex 2006 6 910,-
301016 Monitor AOC 2012 2 077,-
301249 Myčka na nádobí EC6 EDF 2014 5 054,-
301459 Termální tiskárna TSC TDP-244 2015 11 616,-
301520 Notebook Lenovo 2015 13 270,-
301524 Tiskárna Epson 2015 2 601,-
301599 Mobilní telefon Lumia 2015 4 833,-
301601 Mobilní telefon Alcatel 2015 2 473,-
301833 Adaptér Lenovo 2016 1 219,-

300129
Lednice je značně opotřebená.

301016
Poškozené podsvícení obrazovky, neodpovídá současným požadavkům, oprava nerentabilní.

301249
Nefunkční – nemyje, oprava nerentabilní.

301459
Poškozený vnitřní mechanismus, oprava nerentabilní.

301520
Opotřebený, upgrade nerentabilní.

301524
Poškozený podávací mechanismus papíru, oprava nerentabilní.

301599
Poškozená základní deska přístroje, oprava nerentabilní.

301601
Známky opotřebení, nevyhovuje moderním komunikačním protokolům, oprava nerentabilní.

301833
Poškození, na sekundární straně bez napětí, není možné opravit.

english