Mobile menu

Inzerce: Nabídka neupotřebitelného majetku

Platí od:19. 02. 2021
Název:Nabídka neupotřebitelného majetku
Cena:nejvyšší nabídka

Nabídka neupotřebitelného majetku ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím

Za nejvyšší nabídnutou cenu tímto případným zájemcům nabízíme neupotřebitelný majetek (viz tabulka s popisem níže), který byl vzhledem k jeho trvalému poškození a opotřebovanosti na základě odborného posouzení doporučen k vyřazení z evidence a ekologické likvidaci. V případě Vašeho zájmu o některou z položek níže přiloženého seznamu kontaktujte pana Ing. Ondřeje Petra, Ph.D., ekonomicko-správního náměstka CED, p.o., a to nejpozději dne 9. 3. 2021.

 

Kontaktní adresa:
Centrum experimentálního divadla, p. o.
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. - ekonomicko-správní náměstek CED
Zelný trh 9, 602 00 Brno
e-mail: petr@ced-brno.cz

 

Seznam majetku k vyřazení:

Inv. číslo Název Rok pořízení Pořizovací cena v Kč celkem
112214-217 dekorace – panel (Dostojevskij) à 1 062,- 2005 4 248,-
112218-221 dekorace – panel (Dostojevskij) à 1 063,- 2005 4 252,-
301336 opona (Babička) 2014 8 211,-
302004 opona (Triptych) 2017 1 350,-
302459 výplň okna (Ticho na zemi) 2019 10 394,-
302460 stěna polykarbonátová (Ticho na zemi) 2019 5 500,-
302461 podlaha (Ticho na zemi) 2019 10 000,-
302462 portál (Ticho na zemi) 2019 19 000,-
302463 portál posuvný (Ticho na zemi) 2019 14 500,-
302464 portál posuvný (Ticho na zemi) 2019 14 500,-
301692 mobilní telefon Lenovo 2016 3 029,-
301666 mobilní telefon Nokia 2016 1 061,-
300004 vázací stroj Peach 2006 2 046,-
101209 monitor LCD Hyundai 2005 6 596,-
300312 monitor LG 19“ 2008 4 397,-
300475 monitor LG 19“ 2008 3 660,-
301102 monitor Philips 2013 2 099,-
300817 počítač T.S. Bohemia 2011 7 615,-
300984 počítač T.S. Bohemia 2012 8 770,-
300540 monitor Asus 2009 2 962,-
301015 počítač HP 2012 7 786,-
301404 počítač Fujitsu Esprimo 2015 10 693,-

112214-17, 112218-21, 301336, 302004
Jedná se o části dekorací inscenací po derniéře. Jednotlivé prvky dekorace jsou značně opotřebené. Oprava nerentabilní.

302459-64
Jedná se o součásti dekorací inscenací po derniéře. Prvky značně opotřebené. Oprava nerentabilní.

301692
Telefon opotřebováný používáním, nelze zapnout, nereaguje na připojení k nabíječci - zřejmě je poškozená základní deska. Oprava nerentabilní.

301666
Telefon opotřebováný používáním, nelze zapnout, ačkoli se baterie jeví jako nabitá - pravděpodobně je poškozená elektronika základní desky. Oprava nerentabilní.

300004
Opotřebovaný, otupené řezné hroty, poškozený pákový mechanismus. Oprava nerentabilní.

101209, 300312, 300475, 301102, 300817
Monitory + počítač jsou morálně zastaralé, častým používáním opotřebené. Neodpovídají současným požadavkům operačního systému.

300984, 300540
Počítač + monitor je morálně zastaralý, častým používáním opotřebený. Neodpovídá současným požadavkům operačního systému.

301015
Počítač nereaguje, zřejmě je vadná základní deska. Oprava nerentabilní.

301404
Počítač vykazuje chybu zobrazení, zřejmě došlo k poškození centrálního čipu integrované grafické karty. Oprava nerentabilní, počítač nevyhovuje požadavkům moderního softwaru.

english