Mobile menu

Inzerce: Nabídka neupotřebitelného majetku

Platí od:24. 05. 2021
Název:Nabídka neupotřebitelného majetku
Cena:nejvyšší nabídka
Příloha:zobrazit

Nabídka neupotřebitelného majetku ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím

Za nejvyšší nabídnutou cenu tímto případným zájemcům nabízíme neupotřebitelný majetek (viz tabulka s popisem níže), který byl vzhledem k jeho trvalému poškození a opotřebovanosti na základě odborného posouzení doporučen k vyřazení z evidence a ekologické likvidaci. V případě Vašeho zájmu o některou z položek níže přiloženého seznamu kontaktujte pana Ing. Ondřeje Petra, Ph.D., ekonomicko-správního náměstka CED, p.o., a to nejpozději dne 9. 6. 2021.


Kontaktní adresa:

Centrum experimentálního divadla, p. o.
Ing. Ondřej Petr, Ph.D. - ekonomicko-správní náměstek CED
Zelný trh 9, 602 00 Brno
e-mail: petr@ced-brno.cz


Seznam majetku k vyřazení:

Inv. číslo Název Rok pořízení Pořizovací cena v Kč celkem
00042/1 Komunikační zařízení intercom 2003 200 710,-
00042/7 Odposlechový systém pro kabinu 2003 81 582,-
120024/1-2 Robe 575 AT – 2 ks à 80 000,- 2004 160 000,-
101110 Přenosný ovládací pult ETC24/48 1998 98 977,-
200014 Osvětlovací pult Expresion 3 2008 83 300,-
300813 Notebook Lenovo 2011 9 900,-


00042/1
Systém 100V zesilovače a reproduktorů (13 ks), potenciometrů (7 ks), rozvodné skříně – matrice, komunikačních stanic (5 ks) a instalace ve zdi – nefunkční.


00042/7
Aktivní reproduktory značky ESi nEar05 – 4 ks + kabeláž – nefunkční.


120024/1-2
(1) V zařízení je vyhořelá základová deska, zařízení nelze spustit ani použít.
(2) Zařízení má velmi poškozené šasi i vnitřní mechanismus. Zařízení lze spustit, ale nelze používat.


101110
Zařízení má nefunkční hardwarové tlačítka a klávesnici, což znemožňuje práci s pultem.


200014
Zařízení má nefunkční fadery a tlačítka klávesnice, což znemožňuje práci s pultem.


300813
Zařízení neodpovídá současným požadavkům systémového softwaru kapacitou a rozlišením displeje. Upgrade hardwaru není možný vzhledem ke konstrukci notebooku.

english