Mobile menu

Inzerce: Nabídka neupotřebitelného majetku

Platí od:5. 04. 2018
Název:Nabídka neupotřebitelného majetku
Cena:nejvyšší nabídka
Příloha:zobrazit

Nabídka neupotřebitelného majetku ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím

Za nejvyšší nabídnutou cenu tímto případným zájemcům nabízíme neupotřebitelný majetek (viz tabulka s popisem níže), který byl vzhledem k jeho trvalému poškození a opotřebovanosti na základě odborného posouzení doporučen k vyřazení z evidence a ekologické likvidaci. V případě Vašeho zájmu o některou z položek níže přiloženého seznamu kontaktujte paní MgA. Petru Vodičkovou, Ph.D., zástupkyni ředitele CED, p.o., a to nejpozději dne 23. 4. 2018.

Kontaktní adresa:
Centrum experimentálního divadla, p. o.
MgA. Petra Vodičková Ph.D., zástupkyně ředitele
Zelný trh 9, 602 00 Brno tel: 542 123 453
e-mail: vodickova@ced-brno.cz

Seznam majetku k vyřazení

Inventární číslo Název Rok pořízení Pořizovací cena v Kč
120012 technologie osvětlení (DHNP foyer) 1993 542 068,-
120019 technologie osvětlení 1999 727 153,-
102113 videokamera Canon 2003 41 114,-
110006 čistící stroj WAP RA 450 1994 50 000,-
115008 klávesy Yamaha CLP 820 1998 42 900,-
300159 počítač 2006 12 068,-

120012
Stmívač Unitronic 24 kanálů, 12x reflektor nízkovolt DPR 200, 12x reflektor HHR 650 W, 6x stativ železný, 2x mobilní stmívače SPA 62, 6 kanálů, 1x osvětlovací pult NOVA MLC 1212 – vše nefunkční a neopravitelné, závady z hlediska bezpečnosti.

1200119
8 ks teleskopů – nefunkční, neopravitelné, neodpovídají současným bezpečnostním předpisům, náhradní díly se již nevyrábí, výrobce neexistuje.

102113
Nefunkční, zastaralá, pokus o inovaci nerentabilní.

110006 
Nefunkční, značné opotřebení, oprava nerentabilní.

115008
Opotřebené, nepoužitelné, nespolehlivá klaviatura (poškozené spínače), oprava nerentabilní.

300159
Opotřebený, morálně zastaralý, nevyhovuje současným požadavkům, neplní svůj účel.

english