Mobile menu

Inzerce: Nabídka neupotřebitelného majetku

Platí od:4. 09. 2018
Název:Nabídka neupotřebitelného majetku
Cena:nejvyšší nabídka
Příloha:zobrazit

Nabídka neupotřebitelného majetku ve smyslu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím

Za nejvyšší nabídnutou cenu tímto případným zájemcům nabízíme neupotřebitelný majetek (viz tabulka s popisem níže), který byl vzhledem k jeho trvalému poškození a opotřebovanosti na základě odborného posouzení doporučen k vyřazení z evidence a ekologické likvidaci. V případě Vašeho zájmu o některou z položek níže přiloženého seznamu kontaktujte paní MgA. Petru Vodičkovou, Ph.D., zástupkyni ředitele CED, p.o., a to nejpozději dne 21. 9. 2018.

Kontaktní adresa:
Centrum experimentálního divadla, p. o.
MgA. Petra Vodičková Ph.D., zástupkyně ředitele
Zelný trh 9, 602 00 Brno tel: 542 123 453
e-mail: vodickova@ced-brno.cz

Seznam majetku k vyřazení

Inventární číslo Název Rok pořízení Pořizovací cena v Kč
103183 skříň na PC 2003 15 000,-
107021-26 rozkládací křeslo 6 ks à 2.058,- 1994 12 348,-
107020 rozkládací křeslo 1994  2 296,-

103183
Speciálně vyrobená skříň na PC, dnes jiná technologie PC, není pro ni využití.

107021-26
6 ks křesel, dlouholetým používáním zcela opotřebena, dřevěná konstrukce popraskaná, potahy potrhané a prodřené.

107020
Dlouhodobým používáním značně opotřebené, dřevěná konstrukce popraskaná, látka prodřená.

english