Mobile menu
Nová zřizovací listina CED

Nová zřizovací listina CED

Zastupitelstvo města Brna schválí novou Zřizovací listinu CED a spolu s ní i novou organizační strukturu naší organizace.

english