Mobile menu
Otevření Ambasády nezávislé běloruské kultury v ČR

Otevření Ambasády nezávislé běloruské kultury v ČR

Symbolicky, dne 17. listopadu 2020, vznikla při CED Ambasáda nezávislé běloruské kultury v ČR.   Cílem ambasády je propagace a podpora nezávislé kultury, která je v současné době v Bělorusku utlačována; zároveň s tím je cílem zvýšit povědomí o aktuálním dění v zemi.

„Nejsme politici, jsme umělci. Věříme však v sílu kultury a v její schopnost tázat se a získat lidi pro dobrou věc. Byla to koneckonců právě divadla, umělci a studenti, kdo se stal nakonec hybatelem demokratických změn v naší zemi.“  Miroslav Oščatka

english