Mobile menu
Duben-květen 2021

Duben-květen 2021

V květnu a dubnu bylo zveřejněno několik rozhovorů s členy/ky kolektivů Centra experimentálního divadla a reflexí jejich děl.

Připomínáme některé z nich:

Ivan Buraj formuloval své myšlenky nejen o HaDivadle v textu pro online platformu MLOKI.

O ekologických přesazích v dramaturgické tvorbě HaDivadla byl zveřejněn článek v novinách Kapitál.

Rozhovor s uměleckým šéfem Terénu Matyášem Dlabem vznikl pro platformu Artalk.cz a také pro web AlterEcho.

V prvním čísle odborného periodika Svět a divadlo roku 2021 vyšla studie Barbory Etlíkové o prvním roce působení Terénu. Na celkem devíti stranách se můžete dočíst o jeho vzniku a fungování, nebo o inscenacích a projektech, které od vzniku v roce 2019 uvedli.

Pro pořad ArtZóna vznikla reportáž, která přibližuje současnou nezávislou kulturní scénu v Bělorusku a činnost Ambasády nezávislé běloruské kultury při CED. V pořadu Fenomén promluvil ředitel CED Miroslav Oščatka.

english