Mobile menu
Umělecké vedení Terénu

Umělecké vedení Terénu

MgA. Matyáš Dlab nastupuje jako umělecký šéf nově vznikající platformy pro performativní umění Terén. Spolu s ním nastupuje na místo produkční Soňa Borodáčová, a dramaturg MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D.

english