26. 5. 2019 v 16:00

VIP (CZ)

Radim Vizváry je v současnosti bezesporu naší největší osobností na poli mimického divadla. I proto je každá jeho premiéra očekávána s velkým zájmem, především pro jeho výjimečnou schopnost a neustálou snahu posouvat hranice pantomimického žánru na dosud nedobytá území. Příkladem může být právě tvorba roku 2018, kdy v Čechách představil dvě premiérové inscenace nesoucí ve své formě nové prvky obohacující jeho pantomimické vystoupení. V Sunday Neurosis spojil své síly s tanečníkem a choreografem Jiřím Pokorným a propojili tak současný tanec s moderní pantomimou. Výsledkem byl zážitkový koncert dvou mimořádných umělců, kteří ve svém oboru stěží hledají konkurenci. Druhou premiérou byla právě inscenace VIP, kterou vám festival DSB představí v brněnském HaDivadle. Příběh je koncentrovanou sondou do života performera-iluzionisty, který se stává celebritou a postupně podléhá situacím a jevům spojeným s popularitou, zakouší vzestup i pád včetně prázdnoty a samoty. Můžeme se těšit na skvělý výkon umělce, mimické i pohybové mistrovství a další směr, kterým se autor a interpret vydal nazývaje ho iluzionistickou pantomimou. Radim Vizváry, mim, pohybový virtuos, herec a aktuálně iluzionista, se zcela oprávněně může pochlubit oceněními, jako je Cena Thálie nebo Výroční medaile ITI (Mezinárodního divadelního institutu) za dlouhodobé vynikající výsledky v divadelním umění. Inscenace se dostala do užší nominace na Cenu Divadelních novin 2018. Představení není vhodné pro diváky mladší 12 let.


Délka: 60 minut