11. 10. 2019 v 19:30

Prešovské národné divadlo: Moral Insanity

Autorské, herecké monodrama Petra Brajerčíka Moral Insanity vzniklo na motivy šestého románu Umberta Eca Pražský hřbitov a zkoumá konspirační teorie, antisemitské a rasistické představy, které vycházejí z nepříznivé ekonomické a společenské situace a jejich odrazu v médiích a politice. Hudba do inscenace byla natočená v rámci synth jamu inspirovaného konspiračními teoriemi. Martin Husovský - Studiologic Sledge Black, Jany Pastirčák - Dave Smith Instruments Mopho x4, Moog Little Phatty a Stano Čorej - Akai Rhytm Wolf. INSCENACE ZÍSKALA CENU GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA 2019.
PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO je nezávislé profesionální divadlo, které vzniklo roku 2013 v Prešově uvedením inscenace Single Radicals. Koncept nezávislého profesionálního divadla byl uměleckou vizí dramatičky Michaely Zakuťanské a režisérky Júlie Rázusové. Prešovské národné divadlo vytváří prostor pro svobodnou tvorbu umělců, kteří pocházejí z východu nebo jsou s Prešovem spjati. Inscenují zde texty, které mají společenská, generační a sociologická témata. Inscenace se také dotýkají napětí mezi východem a západem Slovenska a pojmenovávají rozdíly v životní úrovni. Zároveň chce divadlo inspirovat lidi z rozličných pracovních odvětví, aby se vrátili do Prešova a realizovali se v menších městech a na perifériích. Ukázka z románu Pražský hřbitov: „Nikdy, nikdy, opravdu nikdy nepracujme s autentickými, popřípadě napůl autentickými dokumenty! Pokud takové dokumenty existují, vždycky po nich někdo může začít pátrat a následně dokázat, že cosi bylo tlumočeno nepřesně… Aby byl dokument přesvědčivý, musí být vytvořen ex novo, a pokud je to jen trochu možné, nesmíme ukázat žádný originál, ale jen naznačovat, že jsme o nějakém originálu slyšeli. (…) Objevy musí být neobyčejné, šokující, románové. Jen tak jsou uvěřitelné a budí rozhořčení.“  


Délka: 60 minut