Roušky - šijemeroušky.cz

V Divadle Husa na provázku vzniklo jak sběrné místo roušek a materiálu pro jejich ušití, tak dílna, kde se dá šít. Vzhledem ke karanténě vás ale prosíme, abyste co nejvíc šili doma.
Pokud máte zájem o šití roušek přímo v CED/Divadle Husa na provázku (Zelný trh 9, Brno), registraci a informace najdete na následující stránce.

Akci je primárně cilí na šití roušek pro nemocnice, sociální pracovníky a pečovatele v Brně a okolí

Jednorázové roušky nejsou a ti, kdo se starají o ohrožené lidi, nemají sebe ani je jak chránit. Proto šijeme roušky, shromažďujeme je, dezinfikujeme, balíme a rozdáváme tam, kde jsou třeba.

Pokud jste terénní pracovníci, pracujete v sociálních službách nebo zdravotnictví a potřebujete roušky pište prosím na následující email: sijemerousky@gmail.com.

Není v našich silách šít pro jednotlivce, přednost mají organizace, které pečují o ohrožené lidi. Děkujeme za pochopení.

Informace o tom, jak se můžete zapojit najdete na následující stránce: https://sijemerousky.cz/

Pokud máte nějaký specifický dotaz, můžete kontaktovat infocentrum na telefonním čísle: 542 123 425.