Mobile menu
30D

30D

Před 30 lety vydal Úřad města Brna (kancelář primátora) první zřizovací listinu Centra experimentálního divadla, vymezující dobu zřízení tohoto právního subjektu od ledna 1992.

Vymezení účelu a předmětu činností bylo vymezeno takto: „Poskytování kulturních služeb v oblasti divadelnictví/ divadelní tvorba, pořádání a organizování divadelních festivalů zaměřených na studiové experimentální scény, vyhledávání a garance vznikajících kvalitních experimentálních aktivit."

 

V průběhu celého roku 1992 a 1993 pak docházelo k různým událostem, kterými Centrum experimentálního divadla vstoupilo do veřejného života: vyvázání HaDivadlo a Divadlo Husa na provázku ze svazku Zemského divadla v Brně; Otevření dveří Domu Pánů z Fanalu; inscenace-happening Posledních 24 hodin po 24 letech a následný Husí pochod; převzetí vedení Centra experimentálního divadla zkolaudovaného areálu na Zelném trhu 9 a jeho slavnostní otevření; zahájení mezinárodního festivalu Divadlo v pohybu (IV); …


Myšlenka založení Centra sahá dokonce již do roku 1986, kdy byla vize CEDu poprvé formulována jako dramaturgický model. Organizační podoba byla následně soustavně připravována od roku 1987.


Při připomínání založení Centra experimentálního divadla je proto potřeba brát v úvahu jeho procesuální charakter, v jehož rámci by odkazování k jediné události představovalo příliš reduktivní pohled.

Z uvedeného vychází i současné kontinuální oslavy třicátého výročí CED, které se budou v různých formách a médiích uskutečňovat po celý rok 2022 a 2023. Brzy více!

 

english