Mobile menu
CED_OBSERVER 07

CED_OBSERVER 07

CED_OBSERVER je výzkumná stáž pro vysokoškolské i středoškolské studenty a studentky, kterou Centrum experimentálního divadla iniciuje od roku 2020. Hlavním cílem stáže je propojovat teoretická a praktická východiska performativní praxe. V minulých letech tím CED navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

 

Nastávající, již sedmý běh stáže, se uskuteční na téma otevřené redakce a bude ústit do sestavení samostatného čísla CEDITu na témat(a), jež přinese účastnictvo. Stáž povede interní redakce CEDITu ve složení Josefína Formanová, Petr Kodenko Kubala a Jakub Liška. 


Přihlášky je možné zasílat do 26. 11. 2023 na e-mailovou adresu cedit@ced-brno.cz.


K účasti vyzýváme studující jakéhokoliv vysokoškolského oboru či střední školy, akademiky*čky nebo umělce*kyně, kteří*ré mají zájem debatovat a promýšlet jak a proč psát o kultuře, jaké jsou role kulturních institucí nebo jaké horizonty čekají umělecký provoz do budoucna. 


Účast na stáži je zdarma. 


Účast není finančně honorovaná, ale lze si ji vykázat v rámci příslušného předmětu či praktické stáže v kurikulu studia. 

 

Termíny: 


7. – 8.12.2023
10-17hod 


26. – 27.1.2024
10-17hod


2. – 3.2. 2024
10-17hod


9. – 10.2.2024 
10-17hod 

 

Podmínky přihlášení:


Přihlásit se je možné prostřednictvím zaslání motivačního dopisu (případně videa či audia o maximální délce 5 min.). V něm uveďte, proč se stáže chcete zúčastnit a co vás na ní láká. Současně stručně nastiňte témata, o kterých byste chtěli psát nebo kterým se ve své praxi věnujete. Můžete také připojit krátký seznam inspirací (literatury, hudby, filmy apod.), které se k vašim tématům vztahují. 


Podrobnější informace o harmonogramu a programu laboratoře budou účastníkům zaslány po vyhodnocení přihlášek do 3.12.2023. 


V případě jakýchkoliv dotazů ohledně programu stáže se obracejte na e-mail cedit@ced-brno.cz, v případě organizačních a produkčních záležitostí se obracejte na organizátorku laboratoře Viktórii Citrákovou citrakova@ced-brno.cz.

 

Foto: David Konečný

 

Redakci CEDIT v současné době tvoří: 


Josefína Formanová (*1991) vystudovala filosofii na FF UK a v současnosti je zde doktorandkou. V roce 2021 obdržela za původní esej v českém jazyce Cenu Toma Stopparda.

Petr Kodenko Kubala (*1988) vystudoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a v současné době pracuje jako výzkumník v sociologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., kde se v oddělení socioekonomie bydlení zabývá trajektoriemi bydlení mladých dospělých, participativním bydlením a globální krizí dostupnosti bydlení. Tematicky je však rozkročen mezi sociologii bydlení a divadlo, protože svou experimentálně psanou disertaci založil na dlouhodobém etnografickém výzkumu právě v divadelním prostředí.

Jakub Liška (*1994) vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla, především institucionálními, sociálními a kulturními podmínkami, které ovlivňují či spoluurčují utváření divadelní dramaturgie.

 

Pro bližší informace o tom, jak stáž funguje a jak vypadaly minulé ročníky, doporučujeme článek Kristýny Businské s její zakladatelkou Barborou Liškou na blogu CED. 

english