Mobile menu
CED_OBSERVER 05

CED_OBSERVER 05

CED_OBSERVER je výzkumná stáž/ laboratoř pro vysokoškolské i středoškolské studenty a studentky, kterou Centrum experimentálního divadla iniciuje od roku 2020. V minulých letech tím CED navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Na podzim 2022 se stáž uskuteční již popáté, tentokrát na téma clownpost symbiosis. Stáží provede Florent Golfier a Barbora Liška. 

 

Jaké to je po zpochybnění víry v lidskou výjimečnost? V čem tkví lidská sebestřednost a jak se jí zbavit? Můžeme obnovit schopnost chápat se jako součást větší rodiny živých organismů i neživých objektů, i když nás systém neustále trénuje na to vnímat svět tak, že se točí jen kolem nás? A pokud ano, tak jak být citlivý a vnímavý vůči organismům a prostředím, jejichž hlas není slyšet? Jak je nechat sebou propustit?

V rámci laboratoře budeme s humorem a hravostí zkoumat cesty a hypotézy, jak opustit antropocentrickou perspektivu (každodenního) života, a to, jaké jsou kvetoucí paradoxy plynoucí z vlastních přesvědčení a toho, co určuje systém, v němž žijeme. 

Individuálně i kolektivně budeme analyzovat antropocentrické základy naší sdílené zkušenosti života v evropském prostoru, napětí mezi chaosem a systémem a pokusíme se vytvářet nové axiomy a ohledávat nové způsoby vnímání, které třeba ještě ani neznáme. Hlavními výzkumnými nástroji budou řízená meditace, tělesná představivost, zvědavost hlasivek, papír, fluo tužky a třpytky. Prostor bude otevřen tomu hrát si, splést se, zakopnout a uletět. Nebudeme poceňovat potenciál žádné nešikovnosti, přeřeknutí ani klopýtnutí.

Jak upřímně vést dialog se stromem, s řekou nebo s kamínkem? Jak se naučit “číst” lilek nebo lísku? Jak získat nové kolektivní transspecifické komunikační schopnosti? 

S klaunským pohledem na svět se osvobodíme od překážek, které imaginaci (ne)možného klade tíha globálních problémů a špatné svědomí lidstva a pustíme se do budování postantropocentrické klaunokracie. 

 

Společná práce vyústí v kolektivní intervenci do veřejného prostoru.

 

Harmonogram:

20. 10. 10-17 hod 

4. - 5. 11. vždy 10-17 hod

18. - 19. 11. vždy 10-17 hod

8. 12. 14-18 hod

9. 12. 10-17 hod

10. 12. (závěrečná akce)

 

Podklady pro přihlášení:

Motivační dopis o délce cca 1 NS (krátce představte sebe, čemu se věnujete a proč vás téma laboratoře konkrétně zaujalo či z jakých perspektiv nad ním uvažujete)

Motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu cedit@ced-brno.cz do 2. 10. 2022.

Do 9. 10. 2022 vám potvrdíme účast a zašleme přesný harmonogram úvodního setkání a celé laboratoře.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na e-mail cedit@ced-brno.cz nebo na organizátorku laboratoře Barboru Lišku +420 604665794

 

Podmínky účasti:

Účast pokud možno na všech setkáních, spolupráce na závěrečném výstupu, ukončené očkování a negativní výsledek antigenního testu na Covid 19 před setkáními podle toho, jaká bude pandemická situace. Je pro nás důležité, abychom se na setkáních cítili všichni bezpečně.

Vyzýváme k účasti studující jakéhokoliv vysokoškolského oboru či střední školy. Účast není finančně honorovaná, ale lze si ji vykázat v rámci příslušného předmětu či praktické stáže v kurikulu vašeho studia.

Účast na stáži je zdarma.

 

Provázející: 

 

Florent Golfier (*1990, ČR/Rakousko)

tanečník, performer a choreograf narozený ve Francii, v současnosti působící v České republice. Studoval činohru v Nancy a následně v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU. Spolu s Lukášem Karáskem, Marií Gourdain a Zuzanou Režnou založili kolektiv fyzického divadla tYhle. Spolupracoval s choreografy jako Karine Ponties, Kitt Johnson, Vít Neznal, Linda a Mathias Straub a Ondřej Holba. Jako umělec se soustředí na křehkost, kterou máme každý v sobě a ze které čerpáme inspiraci, upřímnost a sílu. Vede své okolí k tomu, aby křehkost přijalo jako cennou součást sebe sama. S tímto uměleckým přístupem hledá způsoby, jak propojit iniciativy napříč obory s cílem pracovat na přijetí a upřesnění současných a budoucích identit každého z nás. Jeden z jeho posledních projektů Babylonská trilogie pokračuje sérií pohybově-lingvistických laboratoří, která vzniká ve spolupráci s česko-německou psycholingvistkou Barbarou Mertins Ph.D. Jeho environmentální artivistický site-specific klaunský sólový projekt Atlas (https://jasuteren.cz/program/tyhle-florent-golfier-atlas) je jednou z hlavních zkušeností a inspirací, kterou Florent Golfier přináší do svého běhu laboratoře CED_OBSERVER.

 

Barbora Liška (*1993, ČR)

organizátorka laboratoří CED_OBSERVER a spoluzakladatelka časopisu CEDIT, v jehož redakci momentálně působí jen jako poradní hlas při koncepci čísla. Mimo to se v rámci různých projektů zabývá vzděláváním a lektorstvím prostřednictvím performativního umění a v divadle. Ve své práci, ať už v oblasti vzdělávání nebo redakce, momentálně nejvíce čerpá z konceptu kritické pedagogiky a metody Futuropolis, z poznatků dramaturgie těla a pohybu (tzv. body-based dramaturgy), metod devised theatre a z myšlení umění, které přesahuje sebe sama až k občanské angažovanosti či aktivismu. Podstatné pro její práci jsou také studijní zkušenosti z Ruhr Universität Bochum (Theaterwissenschaft), Universität Wien (Theaterwissenschaft) a Justus-Liebig Universität Gießen (Choreography and Performance). Jejími motivy, které přináší do laboratoře CED_OBSERVER, jsou relativizace nepropustných hranic mezi teorií a praxí a záměrné propojování obojího, hledání souvislostí mezi myšlením a tělesností a jejich aplikace, vytváření a péče o prostředí, které zvědomuje hierarchie, nevytváří nerovnosti, je laskavé, bezpečné a dodává kuráž každému zúčastněné*mu.

 

 

Projekt CED_OBSERVER 05: clownpost symbiosis se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

 

    

    

 

english