Mobile menu
Kulatý stůl 01: Možnosti odborné reflexe divadel CED

Kulatý stůl 01: Možnosti odborné reflexe divadel CED

V pátek 28. května 2021 se uskutečnilo první z řady plánovaných, nepravidelných diskusních setkání, organizovaných Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla – Kulatý stůl na téma odborné reflexe divadel sdružených v CED.

Za účelem diskuse nad stavem současných divadelně-vědných výzkumů byli osloveni čtyři absolventi/ky uměnovědných oborů, aby neformálně pohovořili o svých závěrečných výzkumech, a rozšířili tak horizont možné (teoretické/ historiografické) reflexe divadla. Po každém z dvacetiminutových výstupů následovala kratší moderovaná diskuse.

S připravenými příspěvky vystoupili:

▷ Tereza Šlesingerová: Vliv nonsensové literatury na dramaturgickou orientaci Divadla Husa na provázku (2018)

▷ Martin Maryška: Možnosti vizuální exprese – grafický design Divadla na provázku (2011) & Dramaturgie divadelního plakátu: K estetice a poetice grafického designu v divadlech (2021)

▷ Veronika Starova: HaDivadlo pod vedením Mariána Amslera 2010-2014 (2018)

▷ Kristýna Nováková: Změna v organizační struktuře divadla: analýza změny ředitele Centra experimentálního divadla (2019)

▷ Téma a výzkumnou otázku své teprve vznikající diplomové práce na téma „Dramaturgie prostoru v performativní tvorbě produkční platformy Terén“ krátce představí Kristýna Businská.

Na společném setkání tak byly prezentovány výsledky aktuálních výzkumů, zaměřených na témata týkající se divadel CED; tematizovaly se možnosti uměnovědných a specificky divadelně-vědných studií; představen byl také archivní materiál nacházející se v Archivu CED, a to se zaměřením na jeho možné vědecké uchopení a zpracování. Stejně tak se tématem setkání staly možnosti studia současného divadla.

PDF
Ke stažení: plakát
Stáhnout
english