Mobile menu
O klimatické krizi

O klimatické krizi

Přednáška ekologa Alexandera Ače a sociologa Vojtěcha Pecky o projevech klimatické krize, a o možných způsobech řešení. Přednáška se konala v návaznosti na Výzvu brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna. Iniciátorem klimatické výzvy bylo Centrum experimentálního divadla (CED).

Třicet let mezinárodních konferencí, které měly dostat globální oteplování pod kontrolu selhalo. V roce 2018 lidé opět vypustili do atmosféry rekordní množství skleníkových plynů a klimatická krize nabírá na obrátkách. S nebezpečnou naléhavostí její projevy pozorujeme i v České republice - například v podobě několik let trvajícího sucha. Jaké další nebezpečí představuje? A jak mu můžeme čelit? Přednáška ekologa Alexandera Ače a sociologa Vojtěcha Pecky se zaměřuje na projevy klimatické krize, ale také na možné cesty ven.

Hosté

Vojtěch Pecka

Vystudoval magisterský obor teoretická sociologie na Fakultě sociálních věd UniverzityKarlovy, absolvoval roční studijní pobyt ve Finsku na univerzitě v Jyväskyle a na univerzitě v Ljubljani. Ve svém dizertačním projektu na Fakultě sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně se výzkumně zaměřuje na sociologii klimatických změn a na širší vztah interakcí společenského systému s geofyzikální a ekosystémovou realitou v Antropocénu.

Alexander Ač

Působí v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, patří mezi přední odborníky naklimatické změny. Vystudoval obor environmentální ekologie na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Doktorát obhájil v roce 2011 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po řadě výzkumných pobytů na zahraničních univerzitách nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, kde pracuje dodnes. Pravidelně přispívá do veřejné debaty v České republice i na Slovensku o aktuálních společenských problémech, přednáší o klimatické změně a energetice, spolupracuje s neziskovým sektorem (Přátelé Země - CEPA, Strom Života, Greenpeace, Veronika). Je spolueditorem knihy Věk nerovnováhy a autorem překladu knihy D. MacKaye „Obnovitelné zdroje energie – s chladnou hlavou“.

Záznam přednášky

 

english