Mobile menu
CED_OBSERVER 03

CED_OBSERVER 03

V zimním semestru 2021/22 se stáž zaměří na vztah lidského těla a prostoru. V rámci jednotlivých setkání budeme promýšlet a experimentovat s možnostmi překonání dualismu těla a mysli. Účastnice a účastníci se budou věnovat reflexi vlastní tělesnosti i společenských mechanismů, které ovlivňují, jakými způsoby můžeme prostřednictvím svých těl existovat v prostoru současného Česka, našeho města, svých sociálních jednotek, např. v tématech prostoru a emocí, bariér ve veřejném prostoru, míst jako paměťových schránek apod. Výstupem stáže bude projekt, který bude pojednávat konkrétní biopolitické téma formou intervence do veřejného prostoru, jejíž podoba a zaměření vyvstanou z reflexí, cvičení a diskusí během stáže.

Stáže se mohou zúčastnit studující jakéhokoliv vysokoškolského oboru. 

Úvodní setkání se bude konat v pátek 15. 10. ve 13:00 v Brně u příležitosti performance Atlas Florenta Golfiera, pořádané platformou Terén. Účast na úvodním setkání je podmínkou absolvování stáže. 

Pokud byste se rádi přihlásili, zašlete nám prosím stručný motivační dopis (o rozsahu cca 1 normostrana) obsahující svoje krátké představení, čím se zabýváte, a shrnutí, proč a z jakých perspektiv vás téma tělesnosti a prostoru zajímá. 

Motivační dopis posílejte na e-mailovou adresu cedit@ced-brno.cz do 10. 10. 2021. Do 12. 10. 2021 vám přijetí na stáž potvrdíme a zašleme harmonogram úvodního setkání. 

Účast na stáži není finančně honorovaná, ale lze si ji vykázat v rámci příslušného předmětu praktické stáže či projektu v kurikulu vašeho studia

 

Stáží provází

Barbora Liška

spoluzakladatelka a editorka časopisu CEDIT. Ve svém disertačním výzkumu se věnuje dramaturgii těla a pohybu (tzv. body-based dramaturgy) a souvislostem myšlení a tělesnosti. Zabývá se též potenciálem performativního umění ve vzdělávání. 

Amálie Bulandrová

teoretička umění, organizátorka knihovního prostoru CED, studentka UMPRUM, doktorandka Katedry divadelních studií MUNI, příležitostná kurátorka zabývající se zejména scénografií. 

Eliška Kubartová
pedagožka Katedry divadelních a filmových studií UPOL. Zabývá se divadelní a performativní kulturou antiky a středověku, k druhému tématu vydala knihu Verbum caro factum est. Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy.

english