Mobile menu
CED OBSERVER

CED OBSERVER

Od roku 2020 Centrum experimentálního divadla nabízí studujícím vysokých škol výzkumnou stáž. Studentům se tím nabízí možnost seznámit se s tvůrčí a provozní praxí CED. V semestru 2020 se na stáž přihlásilo 14 studentek.

CEDIT_observer je výzkumná stáž, kterou Centrum experimentálního divadla od roku 2020 nabízí studujícím vysokých škol. CED tímto navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Vedením stáže byli pověřeni Jakub Liška a Barbora Liška, kteří působí jako doktorandi na Katedře divadelních studií FF MU a Katedře divadelních a filmových studií FF UP a zároveň jsou redaktory časopisu CEDIT. Výzkumná stáž byla rozdělena na dvě části:

CEDIT_observer podzim 2020

Stáž propojuje studující na KDS MU a KDFS UP. Výzkumné dvojice nahlížejí fungování CEDu, jeho dramaturgii a roli coby veřejné instituce, ze čtyř výchozích perspektiv:

1) environmentální
2) feministické
3) intermediální a technologické
4) budoucnosti

Požadovaný výstup ze stáže je definován záměrně široce, aby měli studující ve spolupráci a za podpory redakce časopisu CEDIT možnost volněji rozvíjet své vlastní zájmy a schopnosti. V takto otevřeném prostoru vzniklo celkem pět výstupů různého charakteru:

1) Environment a divadlo
2) Feminismus
3) Intermedialita, technologie a digitální svět
4) Zpráva z počátku 20. let 21. století
5) Antiinstituce

CEDIT_observer / jaro 2021

Stáž se zaměřuje na analýzu autorských postupů divadelních tvůrců spjatých s CEDem. Tým stážistek a stážistů zkoumá, jak se je jednotliví divadelní tvůrci veřejně prezentují, ať již skrze své výstupy v médiích, divadelních programech či na sociálních sítích, tak i skrze svá umělecká díla, organizační, politickou a další činnost.

Bližší informace o aktuálním zaměření stáže, které se mění každý semestr, najdete zde. V případě zájmu o spolupráci či o účast na stáži kontaktujte cedit@ced-brno.cz nebo kosulicova@ced-brno.cz.

english