Mobile menu
Stojíme za Ukrajinou.

Stojíme za Ukrajinou.

Stojíme za Ukrajinou. Jako vyjádření solidarity ukrajinskému lidu umožňujeme občanům Ukrajiny naštívit všechna naše představení za symbolickou 1 Kč.

Солідарні з Україною. Як вираз солідарності з українським народом, пропонуємо громадянам України квиткі на всі наші вистави за символічною ціною 1 крона.

english