Mobile menu
Kulatý stůl Knihovny a archivu CED 06: Terény performance

Kulatý stůl Knihovny a archivu CED 06: Terény performance

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla ve spolupráci s Nakladatelství akademie múzických umění v Praze (NAMU) si vás dovolují pozvat na šesté z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Terény performance.

Setkání se uskuteční u příležitosti nedávno vydané společné publikace tvůrců a tvůrkyň z umělecké sféry, akademické oblasti a hybridních mezisvětů Terény performance. Cílem je knihu představit a pohovořit společně o možném pojetí fenoménu performance a performativity napříč obory. O tom, jak pojednat téma performance prostřednictvím knihy, jak je tato publikace koncipovaná a jaké byly motivace a podmínky jejího vzniku, budeme hovořit v pondělí 20. června od 16:00 na dvoře Divadla Husa na provázku/ Centra experimentálního divadla (Zelný trh 9, Brno).

 

Proč studovat jednání v jeho konkrétní tělesnosti, jako součást ustavování významů sdílené společenské reality, když se realita vyjednává stále více v rámci digitálního prostoru? Proč zkoumat, jak jsou zdánlivě odtělesněné, abstraktní, symbolické úkony součástí (tělesného a lidského) prožívání a vyjednávání světa? Nepatří performance a performativita, jejichž módní boom je už za námi, mezi pojmy, které je vhodné spíše překonávat než znovu oprašovat?“ (z úvodu knihy)

 

Součástí akce bude „otevírací“ performance autorek Kači Olivové, Danici Pištekové a Elišky Kubartové. Následovat bude moderovaná diskuze s editorkami a autorkami a autory publikace. Na diskusi bude na dvoře Centra experimentálního divadla navazovat neformální setkání s tvůrci. 

 

Ke Kulatému stolu společně zasednou: Kristýna Boháčová, Alice Koubová, Eliška Kubartová, Monika Kučerová, Jakub Liška, Barbora Liška.

 

Vydalo Nakladatelství AMU, 2021. Kniha vznikla s podporou Strategie AV21 "Formy a funkce komunikace" Akademie věd ČR. Odborná redakce Alice Koubová, Eliška Kubartová. Grafický design Monika Kučerová.

 

Autorky a autoři: Martin Bernátek, Kristýna Boháčová, Monika Kučerová, Vojtěch Brtnický, Lukáš Brychta, Miřenka Čechová, Anča Daučíková, Joseph Grim Feinberg, Tomáš Glanc, Lukáš Jiřička, Kateřina Kolářová, Vojtěch Kolman, Alice Koubová, Petr Krčál, Eliška Kubartová, Monika Kučerová, Martin Langhans, Barbora Liška, Jakub Liška, Marta Ljubková, Monika Mitášová, Vladimír Naxera, Kateřina Olivová, Danica Pišteková, Alena Sarkissian, Ondřej Sládek, Tereza Stöckelová, Kateřina Svatoňová, Csaba Szaló, Miloš Šejn, Karel Šima, Petr Šourek, Aleksandra Vajd, Michaela Vlčková, Jan Zálešák.

http://terenyperformance.cz/ 

 

 

english