Mobile menu
 Hranice. Co chtějí? Co chceme?

Hranice. Co chtějí? Co chceme?

Ambasáda nezávislé běloruské kultury, zřízená v rámci Centra experimentálního divadla, pořádá u příležitosti Dne nezávislosti Běloruské republiky performance dokumentárního divadla a následnou diskusi na téma: Hranice. Co chtějí? Co chceme?

HRANICE. CO CHTĚJÍ? CO CHCEME?

 25. 3. 2022 od 19:00, Sklepní scéna CED

vystupují: Michaela Dašková, Marta Kuchařová, David Zelinka
na vzniku performance se podílely: Debora Štysová, Anna Tomanová
hudba: terénní nahrávky písní regionu Podlasie a písní syrských uprchlíků v Turecku

Inscenované čtení reportážních textů a osobních výpovědí jednotlivých aktérů dění: migrantů, obyvatel zóny výjimečného stavu, těch, kdo pomáhají, těch, kdo odmítají pomáhat, pohraničníků a policistů, převaděčů a agentů – s cílem představit a pochopit situaci v širších kontextech – bez snahy kohokoliv hájit nebo kritizovat.

Vstupenky
Odkaz

Stručný nástin situace: Běloruský režim nabízí obyvatelům asijských a afrických zemí víza do Běloruska s příslibem překročení polské hranice. Polská hraniční stráž jim brání projít, ty, kterým se to povede, vytlačuje zpět do Běloruska, běloruští pohraničníci je nechtějí pouštět zpět. Ve vlhkých bažinatých lesích je několik tisíc lidí bez jídla, bez teplého oblečení, bez domu. V pásu podél hranic na polské straně je vyhlášen výjimečný stav, je tam zákaz vstupu zdravotníkům, humanitárním organizacím, dobrovolníkům s pomocí, novinářům. Lidé žijící v zakázaném pásmu mají zakázáno lidem v lese pomáhat (je za to trest až tři roky vězení), měli by je nahlašovat policii-pohraničníkům. Je stále větší zima, v lesích zemřelo již 12 lidí, včetně dětí – a situace se nikam neposouvá.

Zdroje: reportáže z polských médií (zejména Gazeta Wyborcza), osobní výpovědi aktérů

Cílem performance a následné diskuse je informovat situaci na polsko-běloruské hranici, pokusit se proniknout k pochopení motivací zúčastněných aktérů a skupin. V následné diskusi společně docházet k tomu, jak se na takovou situaci dá reagovat (stačí zájem, stačí poslat peníze nebo materiální pomoc, má smysl demonstrovat, podepisovat petice?).

Hosté diskuse:
Alexey Kažarsky – politolog

Ivana Svobodová - reportérka

moderuje: Jana Ustohalová – reportérka

 

Diskuse se uskuteční hned po představení, zhruba od 20:00.

english