Mobile menu
Klimatická výzva

Klimatická výzva

Na jaře roku 2019 Centrum experimentálního divadla vydalo společně s HaDivadlem, Divadlem Husa na provázku a platformou Terén klimatickou výzvu. Jejím cílem bylo, aby Zastupitelstvo města Brna vyhlásilo na úrovni města stav klimatické nouze a aby vedení města vytvořilo plán, jak do roku 2030 razantně snížit emise skleníkových plynů.

Výzva Centra experimentálního divadla není ojedinělým výkřikem, ale přichází po pražské výzvě, kterou nedávno adresovaly kulturní instituce zastupitelům města Prahy. Této výzvě předcházely jiné podobné výzvy v Evropě i USA.

Výzva brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna

V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu Global warming 1,5 °C, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Musíme ovšem konat okamžitě a důrazně. Řešení jsou však na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města po celém světě (např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim nyní připojilo i Brno.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jeho závěr z října 2018 mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace však ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujícím desetiletí jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout zvlášť závažnému klimatickému rozvratu. Současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu, se musí rychle zastavit a v následujících letech pak musí vývoj prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů tak, aby do roku 2030 klesly nejméně na polovinu a do roku 2050 na nulu. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří splnit, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí působících v Brně, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit a nečinností většiny společnosti. Dovolujeme si proto vznést návrh, aby Zastupitelstvo města Brna vyhlásilo na úrovni města stav klimatické nouze a aby vedení města vytvořilo plán, jak do roku 2030 razantně snížit emise skleníkových plynů. Jsme přesvědčeni, že cíl pro rok 2030 může být ambicióznější, než jak je deklarován v připravovaném brněnském Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu. Dosažení tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by vést k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se spolu s vámi podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Je ovšem nezbytné přejít od textů a vyhlášení k činům. Také Brno a zdejší veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého - proto i my sami vyhlašujeme ochotu zavádět do svých vlastních institucí opatření snižující CO2, motivovat veřejnost vlastním příkladem a samozřejmě také podporovat a uplatňovat další opatření, která město přijme.

Vyzýváme tedy Zastupitelstvo města Brna, aby bezodkladně přijalo naši výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začalo jednat. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informovalo veřejnost. Jde nyní o politickou odvahu aplikovat často nepopulární, ale v zájmu zachování života nutná rozhodnutí. Deklarujeme zároveň, že jsme připraveni být vašimi spojenci v boji proti klimatickému rozvratu.

Jako umělci jsme se obrátili především a výlučně na naše kolegy z kultury. K naší výzvě, která reaguje na zprávu Mezivládního panelu pro klimatickou změnu OSN z října 2018, se téměř okamžitě připojilo téměř padesát brněnských kulturních institucí a vysokých škol. 

Signatáři

Centrum experimentálního divadla
HaDivadlo
Divadlo Husa na provázku
Národní divadlo Brno
Divadlo Feste
Divadlo Líšeň
JAMU
FaVU
Nakladatelství a časopis Host
Galerie Klubovna
4AM / Fórum pro architekturu a média
Bio Sibiř
Moravská zemská knihovna
Kabinet Múz
Artmap
Spolek Skutek
Muzeum romské kultury
Univerzitní kino Scala
Dům umění města Brna
Galerie Umakart
GRAU kllktv
Artalk
Bastl Instruments
D´epog
Vegalité
Moravská galerie v Brně
Jan Melvil Publishing
Galerie OFF/FORMAT
Kulturní centrum Josefa Arnolda
Serial Killer
Brno kulturní, z.s.
Divadlo Polárka
BuranTeatr
Fléda, Fleda Company s.r.o.
BAJKAZYL Brno
filtr.
Tři ocásci
ArtBar Druhý Pád
Fait Gallery
Bike Kitchen Brno
Start-Art
Kino Asia
Hudební klub Melodka
GNOMON Production
ScreenSaverGallery
Muzeum města Brna
Aparat.
Filharmonie Brno

Odhadujeme, že k radikálnímu snižování emisí se v průběhu nejbližších pěti let přihlásí celá řada dalších měst. Proto je třeba, abychom byli připraveni a abychom sami co nejdříve začali se zaváděním zřetelných a účinných opatření. Bylo by skvělé, kdyby se Brno přihlásilo k progresivním a ekologicky smýšlejícím městům a bylo by ostatním vzorem a pozitivním příkladem. Svou velikostí, složením obyvatel a řadou dalších faktorů k tomu má velmi dobré předpoklady.

PDF
Webová stránka výzvy
Stáhnout
english