Mobile menu
Odolná společnost –⁠ Mezi bezmocí a tyranií

Odolná společnost –⁠ Mezi bezmocí a tyranií

Uvedení knihy & debata s jejími autorkami a respondentkami

Termín a místo konání: 28. 2. 2024 od 19 hodin
Sklepní scéna Divadla Husa na provázku
Vstup zdarma

 

Moderují autorky knihy: Alice Koubová a Barbora Baronová

Hostky debaty: Kateřina Šimáčková, Eva Fraňková, Alica Sigmund Heráková

 

Debata

Krize, kterými procházíme, nás nutí přemýšlet o tom, jakou jsme společností a zda se máme o co opřít, chceme-li těmto krizím jako společnost dostát. Ve veřejných debatách se stýkáme s různými analýzami a označeními: jsme společností rozdělenou, rozdrobenou, narcistní, přecitlivělou či zchoulostivělou. Jsme tekutou, zrychlenou, či vyčerpanou společností. Dokumentární výzkum, který vyústil v knihu Odolná společnost. Mezi bezmocí a tyranií, zkoumal skrze rozhovory s vlivnými aktéry v různých oblastech veřejného života, jaké máme předpoklady pro to být společností odolnou. Namísto akademického výkladu tohoto tématu či plošného průzkumu veřejného mínění zvolil tento výzkum jiný postup. Zaměřil se na podrobné mapování praktických znalostí o tom, co v české společnosti funguje, co je k dispozici, ale je záhodno to víc rozvinout a co potřebujeme změnit, chceme-li se vyhnout dvěma krajnostem ve vztahu ke krizím: upadnout vůči nim do bezmoci, nebo krize nahradit bojem o nadvládu jedněch nad druhými.

Záznam

Debatující


Alice Koubová a Barbora Baronová

 

Alice Koubová je přední česká filozofka. Působí jako badatelka na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a jako proděkanka pro vědu a výzkum na Divadelní fakultě Akademie múzických umění. Dlouhodobě se zabývá zejména tématy resilience, performativity, traumatu, identity a sociality či metodologie filosofie a uměleckého výzkumu.

Barbora Baronová založila v roce 2012 nakladatelství wo-men, jehož je ředitelkou a editorkou. Řadu publikací vydala také jako oceňovaná autorka a literární dokumentaristka. Při své nakladatelské činnosti pořádá výstavy a workshopy a pravidelně vystupuje na přednáškách a diskusích v tuzemsku i v zahraničí.

Kateřina Šimáčková řadu let vykonávala funkci soudkyně Ústavního soudu. Jako členka Benátské komise Rady Evropy a soudkyně Evropského soudu pro lidská práva se soustředí na otázky diverzity, ústavního práva, politologických souvislostí právních systémů či na téma odolnosti v evropském právu a soudnictví.

Eva Fraňková působí jako vysokoškolská pedagožka na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Věnuje se především tématům cirkulární ekonomie, nerůstu či proměny ekonomického myšlení v souvislosti s vývojem a dopady environmentální krize.

Alica Sigmund Heráková je novinářka a zakladatelka internetové platformy Tuke.TV. Hlavním tématem její novinářské praxe je společenská a mediální reprezentace Romů. Ve veřejných debatách a pořadech patří k výrazným hlasům díky mnohosti perspektiv, z nichž pohlíží na situaci romské menšiny v Česku.

Vstup na akci je zdarma. Na místě bude možné zakoupit knihu Odolná společnost. Mezi bezmocí a tyranií.

Akci pořádá redakce časopisu CEDIT s organizační a materiální podporou Centra experimentálního divadla a Akademie věd České republiky. Redakce děkuje oběma institucím za spolupráci.

english