Mobile menu
Masterclass časopisu Host

Masterclass časopisu Host

Masterclass časopisu Host:

Tereza Matějčková - Kdo tu mluvil o vítězství?

 

Uskuteční se v úterý 7. 2. 2023 od 19:00 na Sklepní scéně CED.

Tradiční kultury znají cvičení, která člověku vštěpují kázeň. Rovněž moderní autoři, Hegel, Nietzsche nebo Kierkegaard, ještě věnovali zvláštní péči vlastnímu úsilí o duchovnost, byť mimo náboženské rámce. Pokud však máme skutečně růst, není naopak třeba rozvolnit vztah k sobě samému? Zde se objevuje pojem rezignace. Pozitivně vyložená rezignace je obranou před tím, že se člověk stane pouhým článkem v řadě událostí či dějů. Umění, filosofie, ale především svoboda tkví ve schopnosti vytvářet distanci. Tereza Matějčková ve své nejnovější knize Kdo tu mluvil o vítězství? nabízí víc než dějiny pojmu nebo tematické čtení odkazu známých myslitelů – svěží pohled na nově položenou otázku po sebepřijetí a růstu.
 
 
 

Tereza Matějčková (nar. 1984 v Praze) studovala obor Humanities and Social Sciences na Anglo-American University of Prague a později filosofii a religionistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dnes na Ústavu filosofie a religionistiky působí jako odborná asistentka. Disertaci věnovanou Hegelovi vydala pod názvem Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie des Geistes?, v upravené verzi vyšla česky pod názvem Hegelova fenomenologie světa (OIKOYMENH, 2018). Od času studií píše recenze pro Lidové noviny, publikuje také v revue Prostor, na serveru Aktuálně.cz a v zahraničních odborných časopisech. Je editorkou několika kolektivních monografií a autorkou mnoha odborných studií v češtině, němčině a angličtině. 

Terezu Matějčkovou uvede šéfredaktor časopisu Host Jan Němec. Přednáška je součástí nové série Masterclass časopisu Host.

 

Vstupenky: https://goout.net/cs/listky/tereza-matejckova-kdo-tu-mluvil-o-vitezstvi/syuq/

 

Host Masterclasses je koncipovaný jako série přednášek probíhající od ledna do dubna 2023, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o tom, co dělají. Není to obyčejná přednáška na zadané téma. Během masterclass se předává osobní zkušenost, kterou výrazná osobnost kulturního života udělala během své profesní kariéry. Nechceme teorie ani názory, chceme vtělené vědění. Host Masterclasses má za cíl formulovat přesvědčení, principy a metody, které často zůstávají v pozadí toho, čím se tvůrčí lidé zabývají. Návštěvníci by si kromě vhledu do tvůrčího procesu konkrétní osobnosti měli odnést také určitou představu, jak se sami ve svém oboru rozvíjet.

Host je literární měsíčník se slavnou tradicí od roku 1921 a ještě slavnější přítomností od roku 1985. Každé číslo tvoří zhruba sto stran věnovaných současné i klasické literatuře, důležitým informacím o nových knihách, začínajících i renomovaných spisovatelích, kritickému hodnocení knižní produkce a zamyšlení nad trendy, fenomény a kauzami, které hýbou literárním i kulturním světem. 

česky