Mobile menu
Masterclass časopisu Host: Kateřina Šedá – Architektura změny

Masterclass časopisu Host: Kateřina Šedá – Architektura změny

Může jednotlivec měnit vztahy ve společnosti? Lze to dělat i bez podpory institucí a finančního zázemí? Má smysl se o to vůbec snažit? Je to v zahraničí stejné nebo je to někde snažší? Kateřina Šedá se na příkladu několika participativních projektů pokusí ukázat, jak lze aktivně zapojovat širokou veřejnost do dění kolem sebe a tím postupně měnit její chování.

23. 1. 2024 v 19.00
Sklepní scéna CED
Vstupné 200 Kč / student 100 Kč.

Vstupenky
Odkaz

Kateřina Šedá je česká umělkyně, která se ve své práci zaměřuje na sociálně koncipované akce, do níž zapojuje širokou veřejnost. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za cíl vyvést zúčastněné ze stereotypů a změnit jejich úhel pohledu. Je autorkou téměř padesáti projektů v České republice i v zahraničí a za svou práci obdržela řadu cen (Architekt roku, Magnesia Litera za publicistiku, Cena Jindřicha Chalupeckého, Contemporary Art Society Award, Fluxus Award, Essl Award a další).

Host Masterclasses je koncipovaný jako série přednášek, ve kterých výrazné osobnosti kulturního života hovoří o své profesi i životě. Akce vzniká za finanční podpory Státního fondu kultury

česky