Mobile menu
Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče

Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče

Ambasáda nezávislé běloruské kultury při CED se stala partnerem tanečního představení Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče , vznikající jako spolupráce českých a běloruských tvůrců.

Text napsaný v rezidenci Činohry ND Praha pro běloruské umělce přináší intimní svědectví o traumatickém prožitku emancipující se ženské individuality na pozadí totalitních praktik. Zároveň vypovídá o vědomí sounáležitosti nejen s vrstevníky, ale i s předky, tradicí a rodnou zemí. Taneční představení se opírá o text i o přímou osobní zkušenost běloruských tvůrců s potlačenými protesty a následnou likvidací kulturního života v Bělorusku.

Reprízy inscenace:

12. 4. 2024 20:00, Nu Dance Festival / A4, Bratislava /sk/
18. 4. 2024 18:00, Beseder Gallery, Praha - Libeň
19. 4. 2024 19:30, Divadlo DIOD, Jihlava
29. 4. 2024 19:30, Divadlo X10, Praha

 

8. 9. 2023 21:00, premiéra, GASK, Divadelní festival Kutná Hora
14. 9. 2023 20:00, Moving Station, festival DIVADLO Plzeň
21. 9. 2023 20:00, Divadlo X10, Next Wave Praha
8. 10. 2023 20:00, HaDivadlo, Next Wave Brno

 

PULSAR

Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče /

Выйду з лесу, выцягну хрыбет i ён будзе мне замест мяча  /

I will emerge from the forest, straighten my backbone, and it shall become my sword  /

Běloruský stát. Systém, který deprimuje a umrtvuje. Propaguje uniformitu, monotónnost a poslušnost. Davy jedinců pochopily, že chtějí žít jinak. Mluvit jinak. Dýchat jiný vzduch. Jejich příběhy se zindividualizovaly. Tento příběh je o objevování a probouzení vlastních zdrojů. Ve chvíli, kdy člověku dojde, jak moc je zranitelný. Jak moc je traumatizovaný. Jak moc se mu celý svět zhroutil. Ale svět stále stojí a má mnoho vrstev. Variant. Východisek. Ještě není vyhráno. Ještě se zdá, že to nepoleví. Ale transformace už začala…   

Tanečně-divadelní událost je výsledkem spolupráce českých a běloruských tvůrců. Vznikla na základě dramatického textu běloruské dramatičky. Inscenace se opírá o text i o přímou osobní zkušenost běloruských tvůrců s potlačenými protesty a následnou likvidací kulturního života v Bělorusku.

Předloha – umělecký text: no name67 /blr/

Překlad, taneční dramaturgie, režie: Tereza Krčálová

Choreografie: Kateřina Stupecká, Helena Ratajová

Původní hudba: Jegor Zabelov /blr/

Scénografie: Tomáš Žižka

Kostýmy: Mariana Novotná

Světelný design: František Fabián

Tvorba a interpretace: Tereza Krejčová, Johana Matoušková/Jolana Šturmová, Helena Ratajová, Anna Wollemannová

Odborná supervize: Romana Štorková Maliti

Projektový kurátor, realizace a produkce: Honza Malík a PULSAR z. s.

Realizace projektu pod záštitou: Ivan Vyrypajev a Ambasáda nezávislé běloruské kultury

 

Koproducenti: Divadelní festival Kutná Hora, GASK Kutná Hora, CED – Centrum experimentálního divadla v Brně, Festival ...příští vlna/next wave...

 

Za podpory: Nulová pozice z. s., Divadlo X10, Institut umění-PerformCzech, Činohra ND Praha, Studio TEP39, Studio Dance Perfect, TANEC Praha z.ú./Studio Krenovka - z dotačních programů Next Generation EU a NPO

Finanční podpora: MKČR, Hl.m. Praha, EU4Culture 

 

Poděkování: Ondřej Novotný, Kryštof Koláček, Roman Zabelov, no name80, Martina Pecková Černá, Karin Vrátná Militká a Lektorský sbor GASK, Lenka Dombrovská, Miroslav Oščatka, Vanda Košuličová, Helena a Jakub Urbanovi, Marta Ljubková, Markéta Perroud, Lenka Ottová, Viktorie Knotková, Michal Nikodem, Vojtěch V. Sláma, Marek Novotný, Jan Kadlec, Jiří Jiráček, Vojtěch Brtnický, Daniela Voráčková & DV Agency

 

Ohlasy a recenze

„...Inscenace podivně snadno aktivuje osobní zkušenosti s ošemetností hranice mezi péčí a násilím, svobodou a omezením, bezpečí a ohrožením..." M. Martinová, A2, #20/2023

„…Pulsar uchopil téma závažného porušování lidských práv, používání systematického mučení a potlačení osobní svobody jako jevištní báseň. Ta tíha z ní dosedá na diváka tak nějak literárně jemně. Dává mu prostor. Není bezvýchodná. Ukazuje cestu solidaritě i odvaze jedince. A zejména otvírá celospolečenské téma, o kterém bychom, za časů aktuálních válek, měli vědět a přemýšlet.“ M.Faustová, 14. 10. 2023, Opera+

„…Inscenátoři nás uvedli do pomyslného lesa svatebně bělostných outfitů a naplnili ho mysteriózními a všelijak vykloubenými obrazy. Čtveřice tanečnic (....) probouzela a zkoumala archetyp vědmy, akcentovala životadárné i smrtící schopnosti.  (...) Podobalo se to procházce uměleckou galerií, kde vedle sebe visí Picassova Guernica, protiválečné obrazy Maxe Ernsta a Dalího a Munchův křik, což jsou bohužel opět aktuální apely…“ V. Boušová, Tsunami 2, 22. 9. 2023

"Pulsaru se podařilo na základě konkrétní politické situace jedné evropské země zrealizovat performativní událost, při níž je divák konfrontován s vlastními životními situacemi, jako je monotónnost, strach, frustrace nebo trauma. Běloruské podhoubí se z inscenace až překvapivě ztrácí, co zůstává, jsou všeobecně nosná a silná poselství, která vynikají nejsilněji v tanečních částech. (…) Tým Pulsaru pracoval s textem nikoliv jako s inspirací či doslovným scénářem, ale interpretoval jej skrze taneční a performativní prostředky vycházející z fyzického prožitku textu. (…) Onen les jsou zážitky, události minulosti a emoce, a naše páteř, naše osa se už podle Pulsaru nebude ohýbat, ale bude odhodlaně čelit tomu, co přijde." K. Šalounová, 21. 9. 2023, Taneční aktuality

česky