ࡱ> Z\Y)Ibjbj8fddddH H 84#ud$"""""""$d&)!#Quu!#r#^"":!,c"gJ7o" "#0#"R))c")c"!#!##)H \: estn prohlaen (Fyzick osoby) J n~e podepsan/ I O/Dat. nar. Bytem/Mstem podnikn prohlaauji, ~e - na moj majetek nebyl prohlaen konkurz, nen proti mn zahjeno konkurzn nebo vyrovnvac Yzen, nebo nvrh na prohlaen konkurzu nebyl zamtnut pro nedostatek mho majetku; - nejsem v padku nen proti mn zahjeno insolven n Yzen, nebylo vo i mn vydno rozhodnut o padku nebo insolventn nvrh nebyl zamtnut pro nedostatek majetku a nejsem veden jako dlu~nk vinsolventnm rejstYku dle zkona . 182/2006 Sb., o padku a zposobu jeho Yeaen (insolven n zkon), ve znn pozdjach pYedpiso. VBrn dne & & & & & & & & & & & & & & & & & .. podpis estn prohlaen (Prvnick osoby) Nzev spole nosti I O Msto/Sdlo podnikn Jednajc/zastoupen - na majetek spole nosti nebyl prohlaen konkurz, nen proti n zahjeno konkurzn nebo vyrovnvac Yzen, nebo nvrh na prohlaen konkurzu nebyl zamtnut pro nedostatek jejho majetku a nen vlikvidaci;. - nem ~dn splatn dluhy vo i statutrnmu mstu Brnu, mstskm stem a prvnickm osobm zYzenm statutrnm mstem Brnem nebo prvnickm osobm, kde je statutrn msto Brno vedeno v obchodnm rejstYku jako spole nk iakcionY, anevede se statutrnm mstem Brnem i jm zYzenmi prvnickmi osobami, kde je statutrn msto Brno vedeno v obchodnm rejstYku jako jejich spole nk i akcionY, ~dn soudn spor. VBrn dne & & & & & & & & & & & & & .. podpis oprvnn osoby estn prohlaen (daHov nedoplatky) Nzev/Jmno FO/PO I O/Dat. nar. Bytem/Mstem/Sdlem podnikn Jednajc/zastoupen prohlaauje, ~e - nem vevidenci dan vmst podnikn zachyceny daHov nedoplatky, nem splatn nedoplatek na pojistnm na penle naveYejnm zdravotnm pojiatn a na pojistnm a na penle na socilnm zabezpe en apYspvku na sttn politiku zamstnanosti; nem ~dn splatn dluhy vo i statutrnmu mstu Brnu, mstskm stem a prvnickm osobm zYzenm statutrnm mstem Brnem nebo prvnickm osobm, kde je statutrn msto Brno vedeno v obchodnm rejstYku jako spole nk iakcionY, anevede se statutrnm mstem Brnem i jm zYzenmi prvnickmi osobami, kde je statutrn msto Brno vedeno v obchodnm rejstYku jako jejich spole nk i akcionY, ~dn soudn spor. VBrn dne & & & & & & & & & & & & & .. podpis oprvnn osoby estn prohlaen (beztrestnost fyzick osoba) J n~e podepsan/ I O/Dat. nar. Bytem/Mstem podnikn prohlaauji, ~e "&DHjntF H &6:HZ\^bhl~޼ϼϱӱӱӱӱʤh P5CJaJ hf1aJ hcsh/Gh P hSh/G h/GaJhL,h/G5 h P5h/Gh hL,h/G h/G5 hI2_h/Gh/G5CJaJhL,h/G5CJaJ=$DFHpF H   gd/G@&gd/Gxgd/G$a$gd Pgd/G$a$gd/G $@&a$gd/G68: $@&a$gd/Ggd/G$a$gd/G gd/G:^hhj$a$gd/G gd/G@&gd/Gxgd/Ggd Pgd/G D`gd P $@&a$gd/Ggd/G$a$gd/G BH^x<48@BDHJN*>`b|  4 6 8 2θܑΏU hH5hH hL,h/Gh4 hbch/GhL,h/G5CJaJh/G5CJaJ hf1aJ hSh/G h/GaJhL,h/G5h Ph h P5 h/G5 hI2_h/Gh/G hcsh/G824LPRTVX4 "$&(*,$a$gd/G@&gd/G & F ^`gd/G gd/Ggd/G,.02468:<>b 6 8 X4Z4v4z4|4 gd/G@&gd/Ggd4 $@&a$gd/Ggdgd/G$a$gd/G~e jsem nebyl pravomocn odsouzen pro trestn in, jeho~ skutkov podstata souvis s pYedmtem podnikn zjemce, nebo pro trestn in hospodYsk, nebo pro trestn in proti majetku. Prvnick osoby pYedlo~ estn prohlaen o beztrestnosti vaech osob, kter vykonvaj funkci statutrnho orgnu; VBrn dne & & & & & & & & & & & & & .. podpis estn prohlaen (beztrestnost prvnick osoba) Nzev/Jmno FO/PO I O/Dat. nar. Bytem/Sdlem/Mstem podnikn Jednajc/zastoupen len/ lenov statutrnho orgnu PO/jin osoba, kter je oprvnna jmnem, nebo za prvnickou osobu jednat(oprvnn osoba) prohlaauji/prohlaaujeme ~e prvnick osoba nen dle zk. . 418/2011Sb., zkona o trestn odpovdnosti prvnickch osob vplatnm znn, pravomocn odsouzena pro trestn in spchan jejm jmnem, nebo vjejm zjmu lenem/ leny statutrnho orgnu prvnick osoby/jinou osobou, kter je oprvnna jmnem nebo za prvnickou sobu jednat, nen proti n vedeno trestn sthn a prvnick soba nen prvnm nstupcem trestn odpovdn prvnick osoby. VBrn dne estn prohlaen (exekuce) Nzev/Jmno FO/PO I O/Dat. nar. Bytem/Mstem podnikn Jednajc/zastoupen prohlaauje, ~e dle jeho znalost nen proti nmu veden vkon exekuce. VBrn dne & & & & & & & & & & & & & .. podpis estn prohlaen (zk. . 106/1999 Sb. o svobodnm pYstupu kinformacm, ve znn pozdjach pYedpiso) Nzev/Jmno FO/PO I O/Dat. nar. Bytem/Mstem podnikn Jednajc/zastoupen beru na vdom, ~e statutrn msto Brno je povinnm subjektem dle zkona . 106/1999 Sb., o svobodnm pYstupu kinformacm, ve znn pozdjach pYedpiso, a dle tohoto zkona je povinno poskytovat informace vztahujc sekjeho innosti. V& & & & & & & . dne& & & & & & & . & & & & & & & & & & & & & .. podpis estn prohlaen (vzanost nabdkou) Nzev/Jmno FO/PO I O/Dat. nar. Bytem/ Sdlem/Mstem podnikn Jednajc/zastoupen prohlaauje, ~e je svou nabdkou vzn do 31. 10. 2019. VBrn dne estn prohlaen (nemovit kulturn pamtka) Nzev/Jmno FO/PO I O/Dat. nar. Bytem/sdlem/Mstem podnikn Jednajc/zastoupen bere na vdom, ~e objekt - Dom pno zFanalu je nemovitou kulturn pamtkou evidovanou vstYednm seznamu kulturnch pamtek R. . VBrn dne   2V4X4Z4\4h4j4l4p4r4t4x4>6n6p66666666667$727B7T7h77788|88<< < <(<Z<|<~<<<<<6=ÿ䯦қ׏׈҄h4 hcsh/GhL,h/G5CJaJhH h^Bch/Gh/G6CJaJh^Bch/G6CJaJh+ih1^M hWRh/GhWRh/G5 h/G5h/G5CJaJhh P hI2_h/Gh/G hSh/G h/GaJ0|4~444^5<6>6@6B6D6F6H6J6L6N6P6R6T6V6X6Z6\6^6`6b6d6f6h6gd/G$a$gd/G gd/Gh6j6l6n6p6666667V77|8~888<<< <"<&<(<*< gd/G@&gd/Ggd Pgdgd/G $@&a$gd/G$a$gd/G*<,<.<0<2<4<6<8<:<<<><@<B<D<F<H<J<L<N<P<R<T<V<X<Z<~<<<gd/G $@&a$gd/G$a$gd/G<<<=4=6=T=V==========>?????????@&gd/G gd/Ggd/Ggd46=H=J=R=V===========?????@@@NAPAlAtAvAxAB0C4C8CHCJCLCPC`CdC,E.ENEPERETEvExEzEEEEEEFXFjFlFtFxFϼ㮨ܡϘϼhh45CJaJ h/G5aJ h/GaJh/ h/GaJ h45 hcsh/GhL,h/G5CJaJh/G5CJaJh P hI2_h/Gh/Gh4 h_xBh/G h/G5hL,h/G5:???????????????????@@@@@ ANAPAgd4 $@&a$gd/G$a$gd/Ggd/GPAvAxA0C2C4CbCfChCjClCnCJD(E*E,E.E0E2E4E6E8E:EE@EBExgd/G@&gd/G gd/Ggd/GBEDEFEHEJELENEPERETExEEEEEEE(FVFXFvFxFFF gd/Ggd Pgd4gd/G$a$gd/G $@&a$gd/G@&gd/Gxgd/GxFFFFFFFFFFFFFFFFG:GHLHHHHHHHHH:IfVNt+yj>'b+O01}`0`K[*X={ϓ'DX!;1;tx(K?xݴJ] tvn!^Fy,@>IUԻp[}¢q} 22Mf56` W[U\)7 YMOJv@;O}xo;nVfs(7p]M|M'~ƺin{9o;Cm'Cq+6/רGO}҉\S|"31 *9}Se.HxLӡĢP oanz]lU 8TjoJmZ7uH$͠2>9H}]Rq Vz~p{3As>W~]v!cZ &*V-v},nk 433ͼ˞j23 84t #o.DcyIod%rD\'<DbQ| 49Ds7 !|亐V>5rtx3iQ_!9XI{/3OXخ+Ήzn9˰2mo0i׼1#LPQQdu*/[f0aŪFiY5r匤VVQUӝŬ6e`ǖ7+!>Oݻ)u;}BY%U ̢aQvljW)Fomح`FvR[Zߚ$!t+*v%\[s D$yڀ-R['=ZFUjpT A J? QX WPXd~ t]tsGsg*ӷUM\}~MH:_n;hU J7j *VQ_ޅfFJEUS;J;h4AWE+Ga 0uPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!k O theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] #f 26=xFII%*.1:,|4h6*<<?PABEFGII&'()+,-/028@0( B S ? _Hlk13650331_GoBack _Hlk13650390 _Hlk13650768 f  K T BI  3333eesHstvxkeesHstvx;Bkk@r^Һhh^h`5o(.88^8`o( L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHopp^p`OJQJo(hH@ @ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoPP^P`OJQJo(hH^@X7T y!-^.1f1i11^M P"VE8sYyI{|R@f+iH#2/GT81DX4@L  2Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialqTimes New Roman BoldTimes New Roman9. ")Segoe UIC.,{ @Calibri LightG.@CalibriCalibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qRwgRwg j'/{ +{ +nn243qHX ?/G2! xxD estn prohlaenlesovaji'Lesov JindYiaka (Magistrt msta Brna) Oh+'0 $0 P \ h testn prohlen lesovaji Normal.dotm(Lesov Jindika (Magistrt msta Brna)3Microsoft Office Word@ِ@p)Y@6@G7 {՜.+,0 hp| MMB+ estn prohlen Nzev !"#$%&'()*+,-./012356789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWX[Root Entry F J7]1Table4)WordDocument8fSummaryInformation(IDocumentSummaryInformation8QCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q