ࡱ; C !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDRoot Entry !"#$%&'()*+,-./012345689:< FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89q [bbVchozdh1$A$*$/B*OJQJCJsHsHPJ^JaJ_HtHnHDDNadpis 1@& & F & F$ CJ 5aJ @@Nadpis 2@& & F & F$CJ aJ BBStandardn psmo odstavce66 Nadpis 1 Char CJ 5aJ 22 Nadpis 2 CharCJ aJ 6W!6Siln zdoraznn5\:1:apple-converted-spaceDRDNadpis x$OJQJCJPJ^JaJ0BR0 Tlo textu x$/Qb$Seznam^J@r@Popisek xx $CJ6^JaJ],,RejstYk $^J\\ Bez mezer1$*$/B*OJQJCJsHsHPJ^JaJ_HtHnH&nZ=U+,-@#z-6LQSUU./0123456^`P^@`@^`0^```^`^`^`^``^0`0^`P^@`^`0^``^`^`^`^``^0`WW8Num1@&&P GTimes New Roman5Symbol3&ArialGTimes New Roman?4Courier New3&ArialGMicrosoft YaHei5Mangal5MangalBh ++O&eeO&ee'00useruserOh+'0 PXhx userNormaluser8@e@@U@$՜.+,D՜.+,\M 0UCaolan80 2n&+. 4 L5&[ b : X:, 17. listopadu 2014: 25 let svobody aneb Sametov mejdan na provzku Divadlo Husa na provzku pYispje koslavm 25. vro Sametov revoluce vroce 1989 tmto SLAVNOSTNM PROGRAMEM: 17. listopadu 2014: 25 let svobody aneb Sametov mejdan na provzku (Filmy-debata-setkn-objet- pravda-radost... na zvr koncert Big Beatles!) 17.00 - Kabinet Havel 2014/2015 aneb Vaechno, co potYebujeme, je pravda Start novho debatnho cyklu DHNP (ve spoluprci s Knihovnou Vclava Havla) tomu velkmu vro na po est: Prolog: slavnost myalenky( Hodnocen pY in pdu tak velk a kdysi mocn Xmsk Yae: 1. Valn vtaina obyvatel preferuje zbavu pYed prac. 2. Tradi n role otco jako ~ivitelo rodiny je zpochybHovna, mno~ se rozvrcen vztahy a svobodn ~ijc matky bez otco. 3. SenioYi jsou zanedbvni. Lid pe uj o domc mazl ky vce ne~ o svoje star rodi e. 4. Literatura a umn se stvaj bezduchm. VytvY se plan zbava za ka~dou cenu. Takzvan umleck dla jsou oakliv. 5. estn vojensk slu~ba vlasti je vysmvna a poslze zruaena. Armdu tvoY ~oldneYi.6. Lid piln pracujc jsou zesmaHovni a jako vzor se stav pokrytci, populist, pochybn umlci a takzvan celebrity.7. DaHov zat~en obyvatelstva stle roste a stt pYerozdluje nemrn vysok stky. Lid se neboj nepracovat, proto~e stt se o n v~dy postar.8. roveH vzdln rapidn kles.9. Sttn dluh roste do nesplatiteln vae.10. PYestv se vyrbt a pstovat, vroba doma je drah a potraviny se dov~ej ze satelitnch zem.11. Kdo se dostal do pozice, kde mo~e ze sttnho krst, vtainou tak in. Posti~itelnost tchto zlo ino je mal.12. Po et a vchova dt je vnmno jako obt~ujc a dt se rod stle mn.13. Lty osvd en mechanizmy, chrnc poctiv pYed podvodnky, selhvaj.14. VeYejn funkce se stvaj pYedmtem koYisti zisku. udluj se za platky, a kdo je zskal, chce z nich koYistit.15. Staletmi pYedko provYen hodnoty - jako je est, smysl pro povinnost, zodpovdnost, nadaen pro prci, dobro innost, zpal pro vci veYejn, jsou vysmvny a zesmaHovny.16. `Y se cynismus.17. `Y se pltvn, nestYdmost, zneva~ovn znalost, dovednosti a poctiv prce. 18. Do zem pYichz velk mno~stv cizinco. 19. Politikov vyrbj iluze(chlb a hry)20. Ob an stle na vaechno nadvaj-napsal Edward Gibbon o pdu Xae Xmsk vroce 1775& ) Kabinet Havel 2014/2015 Dl prvn: BEZ HRANIC jako host vystoup JAN TRACHTA, dtsk lkaY bez hranic a FRANTI`EK JANOUCH, zakladatel Nadace Charty 77 Otzky pokld: RENATA KALENSK Mudruje do toho: PETR OSLZL Na zvr Ae mr dl zostv s touto krajinou zazpv: TEREZA MARE KOV 12.00 20.00 Exkluzivn pYedpremira tyY filmo zcyklu esk stolet- 20.00 koncert Big Beatles Krom toho se 17. listopadu 2014 na Provzku (ve vaech jeho prostorch) o ekv: oheH, hudba, Big Beatles, apek ky, alkohol. Radost. esk stolet Exkluzivn pYedpremira tyY filmo zcyklu esk stolet, otevYen srie autorsky zpracovanch televiznch dramat, kter se vracej ke kl ovm udlostem eskch djin zpohledu jejich hlavnch aktro. Re~ie Robert Sedl ek. Vstup zdarma. 17. listopadu 2014 od 12.00 Musme se dohodnout (1968) Tden po 21. srpnu 1968. Sovtsk okupace, smrteln rna Pra~skmu jaru. `ok. Zoufalstv i odhodln. A pak jednn v Moskv. A kapitulace. Hraj: E. Horvth, J. Gallovi , O. Ignatusha, J. Greaao, J. Zapletal ml. a dala. ScnY P. Kosatk. Kamera M. Krej . Re~ie R. Sedl ek 17. listopadu 2014 od 14.00 Je to jen rocknroll (1976) Pae se rok 1976 a pYed pra~skm soudem probh proces se skupinou The Plastic people. MimoYdn zjem veYejnosti, v normaliza nm bez as se cosi za n mnit. Rod se myalenka Charty 77. Marginln zkaz jedn neznm hudebn skupiny vede k velkm nsledkom, k procitn lidsk svobody. Hraj: M. Daniel, T. Hofov, D. Matsek, F. Nmec, P. Vacek, M. Tborsk, M. Pavlata a dala. ScnY P. Kosatk, re~ie R. Sedl ek 17. listopadu 2014 od 16.00 Posledn hur (1989) Rok 1989 a pd komunistickho re~imu. Kdo si vobec pamatuje, co je to skute n demokracie? Kdo udr~ v ruce ot~e doby, kde se idealismus potk s pragmatismem normlnho ~ivota? Havel a alfa, takov byla realita. Hraj: M. Daniel, J. Lbus, O. Kaiser, R. Luknr, J. Plesl, M, Hanua, A. `vehlk, ScnY P. Kosadk. Kamera M. Krej . Re~ie R. Sedl ek. 17. listopadu 2014 od 18.00 Ae si jdou (1992) Posledn dl uniktn filmov srie, kter rozkrv tabu kl ovch udlost naaich modernch djin. Od Masaryka ke Klausovi a Me iarovi. Konec eskoslovenska. Hraj: J. Plesl, M. dapk, M. Hanua, B. Klepl, M. Daniel, M. Dejdar, A. `vehlk, K. Halbich a dala. ScnY P. Kosatk. Kamera M. Krej . Re~ie R. Sedl ek KABINET HAVEL 2014-2015 (Vaechno, co potYebujeme, je pravda) 25 let ~ivota ve svobod a 5 let esk vize PoYd: Divadlo Husa na provzku a Knihovna Vclava Havla listopad 2014 - kvten 2015 Divadlo Husa na provzku Brno, Nrodn divadlo Praha a rozn dala echom drah prostory Otzky pokld: RENATA KALENSK Mudruje do toho: PETR OSLZL Na zvr Ae mr dl zostv s touto krajinou v~dycky zazpv: TEREZA MARE KOV nebo GABRIELA VERMELHO nebo MARTA KUBI`OV Redak n rada: Martin Vidlk, Marta Smolkov, Veronika Brzdilov, Anna Freimanov, Vladimr Morvek, Lucie Nme kov, Eva Yildizov Kabinet Havel 2014/2015 se kon za podpory Sttnho fondu kultury R. Kabinet Havel 2014/15 - Vaechno, co potYebujeme, je pravda m bt osmidln cyklus veYejnch debat o myalenkovm a mravnm stavu naa spole nosti, jejch idelech a iluzch. Jsme 25 let svobodni. Tyto narozeniny svobody chceme si pYipomenout idely podzimu 1989, kter se rodily a byly diskutovny na jeviatch destek eskch a slovenskch divadel. Jsme pYesvd eni o tom, ~e ka~dodenn ob ansk ~ivot mus stt na pevnch zkladechnejlepach evropskch duchovnch tradic, mravnosti, na vdom airach souvislost a na zkuaenostech naaich modernch djin. esk vize 2009 Cel rok, od listopadu 2008 do listopadu 2009, se vKabinetu Havel Divadla Husa na provzku vBrn setkvaly vznamn osobnosti kulturnho, vdeckho a spole enskho ~ivota, aby kriticky reflektovaly sou asnou eskou spole nost. Kabinet Havel postupn otevYel tmata naaich hodnot, jazyka a mdi, podnikavosti, krajiny, lohy kultury a umn, ~eny a ob ansk spole nosti vobec. Cyklus debat navzal na tYlet projekt Divadla Husa na provzku Perverze v echch, kter se zabval otzkou krize esk identity a " eskm dlem" v rozmez let 1968-1989. Zavraenm vaech myalenkovch i umleckch setkn se stala vroce 2009 esk vize, cenn soubor myalenek, hodnot a pohledo tmY stovky osobnost, pYinaejcch nad asovou inspiraci khledn cesty knaa budoucnosti. VeYejn debata a pYemalen o naaich hodnotch, naa identit a odvaze, o naa pYtomnosti i budoucnosti vaak nesm skon it nikdy& Nikdy nenastane vk, v nm~ by lovk neml dovod k revolt, proto~e mezi legitimnost a legalitou bude v~dy rozpor. RevolucionYi vYili v pYchod doby, v n~ co je legitimn, bude automaticky tak legln a naopak. V revoluci u~ nevYme, ale ve v n smysl lidsk revolty ano - Yk se vpYedstaven 1789 na kterm vsou asn dob pracujeme a kter je pandnem tchto naaich vah - o potYebnosti debat, o potYebnosti pravdy, o potYebnosti vize. Kabinet Havel 2014/2015 Vaechno, co potYebujeme, je pravda m bt ojedinlm myalenkovm, spole enskm, kulturnm po inem, kter prostYednictvm veYejnch debat bude znovu mobilizovat jistou entitu ob ano, kteY se ct bt odpovdni za duchovn ~ivot tto zem. Ptadvacet let od Sametov revoluce a pt let od vyhlaen dokumentu esk vize zd se nm, ~e je as na inventuru svobody, na novou spole enskou diskusi o vaem, co je pro ns drah. O sv odpovdnosti. O sv vizi. O naa spole n nadji. PROGRAM KABINETU HAVEL 2014/2015 V`ECHNO, CO POTXEBUJEME, JE PRAVDA: PRVN DL: 17. listopad 2014 DHNP 25 let svobody aneb Sametov mejdan na provzku Prolog: slavnost usebrn se vaemi, kdo~ proali Provzkem BEZ HRANIC jako host vystoup JAN TRACHTA, dtsk lkaY bez hranic a FRANTI`EK JANOUCH, zakladatel Nadace Charty 77 DRUH DL: 4. prosinec 2014 ND Praha JSME VBEZPE ? jako host vystoup ALEXANDR VONDRA, bval ministr obrany JIX RAJLICH, Yeditel historicko-dokumenta nho odboru Vojenskho historickho stavu, Arm. gen. PAVEL PETR, n elnk G` (v jednn) Po tomto dlu nsleduje premira revolu n mont~e Ariane Mnouchkinov 1789 aneb Dokonal atst (vznikl ve spoluprci Nrodnho divadla Praha a Divadla Husa na provzku Brno) v budov historick budovy ND a na vaech pYilhajcch terasch. Na zvr Marta Kubiaov zazpv Ae mr dl zostv...- protentokrt ve francouzatin- Re~ie: Vladimr Morvek TXET DL: 17. prosinec 2014 DHNP POTXEBUJEME HRDINY? POTXEBUJEME AUTORITY? POTXEBUJEME VIZI? TVRT DL: 5. leden 2015 ND Praha ESKO-SLOVENSK KONSTELACE 21 LET POT PT DL: 18. nor 2015 DHNP DOK}EME }T SPOLU NEBO ASPOG VEDLE SEBE? `EST DL: 24. bYezen 2015 ND Praha DIKTT MDI, KULT ZISKU SEDM DL: 22. duben 2015 DHNP JSME OPRAVDU KULTURN? OSM DL: kvten 2015 ND Praha VIZE VLDC Bvalho prezidenta Havla v~dycky zajmalo, jakou vizi vldnut maj jeho nstupci. Vokam~iku zavraen cel druh srie debat KABINET HAVEL- V`ECHNO, CO POTXEBUJEME, JE PRAVDA chceme tuto otzku polo~it sou asnm vldcom zase my& Postupujcmu aeru navzdory Text Vclav Havel 20.9.1968 Hudba Daniel Fikejz 15.9. 2008 Zahkal sc- krsn je hnt Zaauml bor- ~e to chce klid Zasy el had -hYbitov mm rd Zaskvl se kvt -kam se chcea brt? Zahkal bor- Rozumn bt! Zasy el kvt- Nechat to pt! A tak by se neml, vru- Vol vlast! -postupujcmu aeru odpor klst& Zasy el bor- Rozumn hnt ! Zasku el kvt- Krsn je pt ! Zahkal had- HYbitov je rd -a je tam klid& A tak by se neml, vru - Vzjmu vlasti& -postupujcmu aeru odpor klsti& (B p t v ,   8 " & jn\^"nt NTx~"(|x*^4<XZ5B*ph65aJB*ph6aJ5nH^J\ nH^J\ 5nH^J>*5nH^JnH^JCJ5nH^J\KZ^ !,":">#B#x##%&&'8'b'))$*(*^**++,,.-x----..8/*55CJ5 5nH^JD==@L@V@rAvAAA\D~DfEjEEE8FG$GGGFHfHIzL|LLLLlMpMMNN>NNNNOONO|OOOOQQQUUU𼷳^J B*ph CJ 5aJ CJnHaJnHnH^J5 >*5^J5^J5\ 65\"B*phCJfHq aJ!B*ph5fHq aJ!B*ph6fHq aJB*phfHq aJ1*D r t v  } d^]`dd d^]`ddd d^]`d d$a$^]` d$a$^]` d^]` d$a$^]` d$a$^]`\^ !."@#$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$d d^]`$a$ d^]` d^]`dd@#B#z##%'':'d')&*(*`**+,,0-z- & Fd*$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$$a$z---.:/