Mobile menu
Klub mladých diváků Brno ve své čtvrté sezoně fungování

Klub mladých diváků Brno ve své čtvrté sezoně fungování

Klub mladých diváků Brno pomáhá už čtvrtou sezonu zejména středoškolským studentům orientovat se (nejen) v brněnské divadelní nabídce a rozvíjet tak jejich zájem o divadlo. Svou činnost zahájil v roce 2019 a aktuálně má několik set členů. Kromě zvýhodněných vstupů na vybraná představení z dvacítky zapojených divadel jim nabízí také řadu doprovodného programu jako prostor pro setkávání i prohlubování povědomí o tématech s divadlem spojených.

Členové se do KMDB zapisují vždy na divadelní sezonu, vstoupit do klubu mohou kdykoli během celého školního roku. Za registrační poplatek 100 Kč obdrží klubovou kartičku, s níž pak získávají výhodnější vstupenky na vybraná představenízapojených divadlech. Kromě „domácích“ brněnských scén se jedná také o pět mimobrněnských – Divadlo Na zábradlí, Divadlo v Dlouhé, Horácké divadlo Jihlava, olomoucké Divadlo na cucky a Slovácké divadlo v Uherském Hradišti (do posledního jmenovaného se již 10. května uskuteční zájezd na Tři sestry). Letošní novinkou je navázání spolupráce s festivalem Divadelní svět Brno, který členům KMDB nabízí výhodný vstup hned na několik festivalových událostí. Na jaká představení se mohou členové v nejbližší době vypravit, je možné zjistit například v pravidelně aktualizovaném programu na webu klubu.

 

Označení zapojených divadel. Foto: archiv HaDivadla.

 

KMDB připravuje také vlastní merch. Foto: archiv HaDivadla.

 

Specifikem KMDB je, že cílí na individuality. Věří, že se mladí lidé nemusí s divadlem setkávat pouze při hromadných školních výpravách, ale jsou schopni svůj zájem o divadlo a osobní vkus rozvíjet samostatně. Doprovodný program, který je zdarma a mohou se ho účastnit i zájemci mimo členy klubu, pak vytváří prostor pro poznávání podobně naladěných vrstevníků. Pravidelným místem setkávání je například Divadelní brunch, putovní událost pořádaná tradičně v sobotu vždy v jiném ze zapojených divadel.

Další doprovodné akce klubu probíhají v několika liniích v rámci KMDB čtvrtků. Komentované Prohlídky za divadlem provádí po místech, kde vzniká nebo se zkoumá divadlo. Proběhly například v Mahenově divadle, Divadle Radost nebo na Katedře divadelních studií MU, zatím poslední se uskutečnila v prostorách OC Dornych, kde působí platforma Terén. Cyklus workshopových přednášek s názvem Kdo dělá divadlo představuje osobnosti různých divadelních profesí a náplň jejich práce. A populárně naučné přednášky mladých divadelníků pro mladé diváky Světem divadla přináší témata napříč historií.

Podněty k nabývání nových znalostí a rozvíjení uvažování o divadle nabízí KMDB průběžně také na sociálních sítích – k inscenacím zařazeným do repertoáru klubu vzniká edice postů Lekce myšlení v souvislostech, obsahující vždy desítku rozšiřujících otázek. Novinkou v rámci doprovodného programu je Družina: Dramkaři pro KMDB, série speciálních akcí připravovaná studenty Ateliéru divadla a výchovy Divadelní fakulty JAMU.

 

Členové klubu na přednášce z edice Světem divadla. Foto: archiv HaDivadla.

 

Setkání s Bolkem Polívkou v rámci cyklu Kdo dělá divadlo. Foto: archiv HaDivadla.

 

Nápad na vznik KMDB vzešel od Anny Stránské, intendantky HaDivadla, které jeho provoz zaštiťuje od počátku. Aktuálně se o klub stará stabilní tým v čele s vedoucí Terezou Chvátalovou, koordinátorkou vzdělávání HaDivadla a také lektorkou Divadelní třídy CED. Ta se zájemcům ve věku 14 až 18 let otevřela v tomto školním roce poprvé a výstup z jejich každotýdenního setkávání bude možné zhlédnout již v červnu na Sklepní scéně CED.

K dalším vzdělávacím aktivitám rozvíjeným Centrem experimentálního divadla patří také výzkumná stáž / laboratoř CED_OBSERVER, pravidelně pořádaná od roku 2020 a určená vysokoškolským i středoškolským studentům. Na jaře 2023 probíhá již pošesté – tentokrát se zabývá tématem vibrating ruins a provází jí performerka Katarína Marková a divadelní výzkumník, teoretik průsečíků ekologie a divadla, Milo Juráni.

Že vzdělávání není záležitostí pouze mladších věkových skupin, ukazuje Studio 60+, amatérský soubor pro seniory, který vznikl letos v lednu v Divadle Husa na provázku. V návaznosti na myšlenku Studia Dům Evy Tálské je Studio 60+ nejen souborem, ale i divadelní školou. Svým deseti členům, kteří se schází každý týden pod vedením lektorky Marie Klemensové, nabízí také pravidelné workshopy divadelních profesionálů.

 

 

english