Mobile menu
CED Talks

CED Talks

Mezinárodní diskuzní platforma CED Talks DIVADLO A DIVERZITA vytváří prostor pro diskuzi o současném stavu a podmínkách divadelní tvorby, kterou je nutno více otevírat inspirativním vlivům přesahujícím národní narativy a zároveň obohacovat o různorodé hlasy a perspektivy místních menšin a komunit.

Nepřehlédnutelným aspektem diverzity a aktuálním tématem je rovněž stále nedostatečný počet žen působících ve vedoucích funkcích divadelních a kulturních institucí, stejně jako jejich slabá až minimální účast na podobném typu akcí konajících se ve veřejném prostoru a v médiích. Pravidelné setkávání, sdílení a výměna zkušeností s výraznými osobnostmi – women leaders – z řad zahraniční odborné veřejnosti je tedy podstatnou podporou a inspirací nejen pro jejich protějšky z České republiky, ale i pro širokou kulturní a akademickou obec.

Iniciátorem a garantem projektu je Centrum experimentálního divadla Brno.

Kurátorky programové řady jsou dramaturgyně a překladatelka Viktorie Knotková a režisérka a scénografka Kamila Polívková.

Nultý ročník se uskuteční 19. + 20. 5. 2024 ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora Olomouc a zaměří se na německojazyčné prostředí. Tématem je pronikání / protínání a propojování různých kulturních vlivů s důrazem na „východoevropský“ diskurz.

Hostky

Shermin Langhoff (DE), intendantka Maxim Gorki Theater v Berlíně a organizátorka mezinárodního interdisciplinárního projektu Berliner Herbstsalon

Birgit Lengers (DE), programová ředitelka festivalu Radar Ost (Deutsches Theater Berlin) a umělecká ředitelka sekce Stadt:Kollektiv düsseldorfské činohry (Düsseldorfer Schauspielhaus)

Julia Wissert (DE), režisérka a intendantka Dortmundské činohry (Theater Dortmund)

Lenka Havlíková (CZ), ředitelka a dramaturgyně divadla X10, nezávislá producentka, spoluzakladatelka a současná předsedkyně Asociace nezávislých divadel České republiky

Katinka Deecke (DE/CH), kreativní producentka a šéfdramaturgyně Curyšské činohry (Schauspielhaus Zürich)

Sodja Lotker (CZ), dramaturgyně, kurátorka, 2008 - 2015 ředitelka PQ, iniciátorka a dramaturgyně festivalu Pražské křižovatky (ND Praha)

Debaty a konferenci moderují dramaturgyně Dominika Široká (SK) a Viktorie Knotková (CZ).

Program

Neděle 19. 5.  14:00 – 16:30

CED Talks Divadlo a diverzita I: VolnOST

Otevřená debata Viktorie Knotkové (CED) a Dominiky Široké (DF) s Shermin Langhoff (Maxim Gorki Theater Berlin), Birgit Lengers (festival Radar Ost).

První část programu letošního CED Talks DIVADLO A DIVERZITA: VOLNOST akcentuje vzájemné vlivy a přesahy německojazyčné a východoevropské divadelní tvorby. Vztahy a tendence uvnitř sice sjednocené, ale vnitřně stále rozpolcené Evropy budou diskutovány z různých perspektiv, pomyslné ohnisko zájmu se však v tomto případě nachází v Berlíně – městě historicky rozděleném na východní a západní část. Témata jako post migrantské divadlo, divadlo jako azyl nebo divadlo jako politikum budou společně, prostřednictvím svých zkušeností zkoumat intendantka Maxim Gorki Theater Shermin Langhoff a dramaturgyně a programová kurátorka festivalu Radar Ost Birgit Lengers spolu s dramaturgyněmi Viktorií Knotkovou a Dominikou Širokou, které mají obě výraznou zkušenost z působení v německojazyčném prostředí.

14:00 – 14:45

Když menšiny tvoří většinu

Debata Viktorie Knotkové s Shermin Langoff

Shermin Langhoff, koryfejka společensky angažovaného divadla, promluví o vlastní přistěhovalecké zkušenosti – „cestě na Západ“, o emancipaci etnických i kulturních menšin prostřednictvím divadelní tvorby a představí svou koncepci vedení městské scény s mezinárodním souborem a výrazným fokusem na politická témata.

 

15:00 – 15:45

Východ Západu, západ Východu

Debata Dominiky Široké s Birgit Lengers

Birgit Lengers promluví o svých zkušenostech s mezinárodními projekty a spolupráci s umělkyněmi a umělci z východní Evropy. Debatu moderuje dramaturgyně Dominika Široká, kurátorka německojazyčné sekce festivalu Divadelní Flora Olomouc, tématem tohoto bloku tedy bude i reflexe festivalové činnosti spojené s oboustranným zájmem o spolupráci mezi bývalou východní a západní Evropou.

 

16:00 – 16:30

společná diskuze a dotazy publika

 

Pondělí 20. 5. 10:00 – 15:30

CED Talks Divadlo a diverzita II: WOMEN LEADERS

Druhá část CED Talks DIVADLO A DIVERZITA: WOMEN LEADERS propojuje výrazné ženské osobnosti z německojazyčného a českého divadelního prostředí. Ve společné diskuzi se setkají intendantka Dortmundské činohry Julia Wissert s ředitelkou Divadla X10 Lenkou Havlíkovou a šéfdramaturgyně Curyšské činohry Katinka Deecke s dramaturgyní Sodjou Lotker. Všechny čtyři kreativní producentky budou prezentovat svou práci a sdílet zkušenosti a témata, která spojují jejich profesní zájmy a činnost, tedy především mezinárodní a mezioborové přesahy. Diskuze se rovněž dotkne působení žen ve vedoucích funkcích a nutných systémových změn, které by v budoucnu vedly k jejich většímu zastoupení a vlivu na pracovní a životní podmínky – tedy k výraznější diverzitě divadelního prostředí.

Konference – interní workshop, registrace předem nutná, registrační formulář je zde.

 

10:00 - 10:30

Shermin Langhoff: Manifest diverzity

Keynote

 

10:30 – 12:00

Julia Wissert a Lenka Havlíková

debatu moderuje Viktorie Knotková

Setkání těchto dvou osobností německého a českého divadla otevře prostor pro diskuzi o nutnosti strukturálních a systémových změn a kultivaci prostředí, ve kterém umělci a umělkyně pracují jak ve sféře zřizované, tak nezávislé scény.

 

13:30 – 15:00

Katinka Deecke a Sodja Lotker

debatu moderuje Viktorie Knotková

Dialog dvou výrazných dramaturgyň a kurátorek umění se bude odvíjet od jejich zkušenosti s mezinárodními projekty, oborovými přesahy a výzkumem či rozvíjením progresivních dramaturgických metod. Tématem bude rovněž sdílená dramaturgie, resp. nehierarchické vedení tvůrčích týmů.

 

15:00 - 15:30

závěrečná diskuze: Julia Wissert, Lenka Havlíková, Sodja Lotker, Katinka Deecke a publikum

 

Účastníci

 

SHERMIN LANGHOFF

Shermin Langhoff se narodila v Turecku a do Německa přišla s rodiči ve svých devíti letech. Stala se uznávanou kreativní producentkou a v prostředí berlínské scény významně přispěla k vytvoření dnes už zavedeného konceptu tzv. post migrantského divadla. Působila například v HAU (Hebbel am Ufer), kde kromě jiného založila Akademii samouků (Akademie der Autodidakten) a zahájila sérii multidisciplinárních projektů pod názvem Beyond Belonging. V roce 2008 založila v berlínské čtvrti Kreuzberg prostor Ballhaus Naunynstraße, který od té doby funguje jako institucionalizovaná divadelní scéna pro umělce a umělkyně s mezinárodní rodinnou zkušeností. Od roku 2013 je Langhoff intendantkou Maxim Gorki Theater v Berlíně. Pod jejím vedením byla tato scéna několikrát zvolena “Divadlem roku” v anketě časopisu Theater heute a řada inscenací získala mezinárodní ocenění a pozvání na festival Theatertreffen.

V jejím mezinárodním souboru působí lidé s tureckými, kurdskými, ruskými, moldavskými, srbskými, izraelskými, syrskými, britskými, palestinskými, švédskými, kazašskými, vietnamskými a francouzskými rodinnými kořeny. Členem uměleckého vedení je v současné době kontroverzní chorvatský režisér Oliver Frljić. Kromě toho funguje v Gorki platforma pro profesionály se zkušeností života v exilu Exile Ensemble tvořená herci a herečkami ze Sýrie, Palestiny a Afghánistánu. V prvních čtyřech letech po svém zvolení Langhoff pořádala mezioborovou přehlídku živého umění BERLINER HERBSTSALON (Berlínský podzimní salon) a vytvořila tak unikátní prostor pro spojení politického umění a aktivismu přímo v ulicích Berlína. Sama získala za svou práci několik ocenění, například East End Theatre Prize, Theatre Prize Berlin nadace Preußische Seehandlung, KAIROS European culture prize Nadace Alfreda Toepfera a v neposlední řadě Cenu Mosese Mendelssohna udělovanou Berlínskou vládou. V roce 2017 jí německý prezident Joachim Gauck udělil Spolkový kříž za zásluhy (Bundesverdienstkreuz) v oblasti kultury.

 

 

BIRGIT LENGERS

Birgit Lengers vystudovala divadelní, filmová a kulturní studia / estetickou praxi v Kolíně nad Rýnem a Hildesheimu, kde rovněž působila jako odborná asistentka. V letech 2004 - 2008 jako dramaturgyně German Theater Abroad (GTA) kurátorovala několik festivalů a divadelních projektů. Byla členkou představenstva Dramaturgické společnosti (Dramaturgische Gesellschaft) a v sezóně 2009/10 převzala vedení Junges DT v Deutsches Theater Berlin, kde byla od roku 2013 rovněž členkou vedení. Od sezony 2020/21 je Birgit Lengers součástí uměleckého vedení Düsseldorfer Schauspielhaus a jeho participativního projektu Stadt:Kollektiv. Od roku 2018 vede v Deutsches Theater Berlin mezinárodní projekt DT International a je kurátorkou festivalu Radar Ost, jehož program reflektuje politické a estetické tendence divadelní tvorby v zemích bývalého východního bloku a prezentoval práce souborů a režisérů*ek z Gruzie, Ukrajiny, Maďarska, Polska, České republiky i Ruska. Bezprostředně po ruském útoku na Ukrajinu vyjádřilo divadlo solidaritu s umělci z Ukrajiny cyklem Stay United. V minulém roce se v rámci této přehlídky odehrálo šest koprodukcí, světových premiér a hostujících představení z Ukrajiny, Běloruska, Gruzie a Slovinska uváděných na festivalech, v krytech v Kyjevě, v exilu v Londýně a Paříži nebo v Berlíně.

 

JULIA WISSERT

Oceňovaná režisérka a intendantka Dortmundské činohry (Theater Dortmund) Julia Wissert se ve své práci zaměřuje na kritickou reflexi pracovního prostředí, v němž se jako POC (Person of Color) pohybuje. Je autorkou řady textů, článků a přednášek na téma strukturálního rasismu v německojazyčné divadelní oblasti. V roce 2017 vypracovala společně s právničkou Sonjou Laaser Antirasistickou doložku (Anti-Rassismus Klausel). Tento dokument se stal dodatkem k pracovním smlouvám, v němž se vedení kulturních institucí zavazuje, že bude usilovat o urychlené řešení jakéhokoliv diskriminačního chování vůči spolupracujícím umělcům a umělkyním. Její režijní tvorba se pohybuje na pomezí činohry, performance, site-specific a zvukové instalace.

 

KATINKA DEECKE

Dramaturgyně Katinka Deecke vystudovala francouzskou literaturu a divadelní vědu v Paříži, magisterský titul získala na Vysoké škole ve Frankfurtu. V Berlíně pracovala jako produkční mezinárodního uměleckého projektu 80*81 Georga Dieze a Christophera Rotha. Působila jako operní dramaturgyně v Theater Bremen, kde rovněž kurátorovala a organizovala mezioborové projekty, přehlídky a festivaly. Byla součástí uměleckého vedení divadla Münchner Kammerspiele Matthiase Lilienthala, podílela se na festivalu Ruhrtriennale pod vedením Stephanie Carp, a jako umělkyně na volné noze působila ve Stuttgartské opeře, v MC93 v Paříži, na Mezinárodním festivalu v Manchesteru, v Théâtre Vidy-Lausanne, v Teatro Madrid, na Avignonském festivalu, Benátském bienále aj. Od roku 2019 je šéfdramaturgyní progresívního uměleckého týmu v Curyšské činohře (Schauspielhaus Zürich).

 

LENKA HAVLÍKOVÁ

Lenka Havlíková je ředitelka a kreativní producentka pražského Divadla X10. Poté, kdy jako dramaturgyně působila ve významných studiových divadlech (Činoherní studio v Ústí nad Labem, HaDivadlo) a v Národním divadle, začala realizovat vlastní projekty jako nezávislá producentka. V roce 2013 založila společně s režisérkou Ewou Zembok a herečkou Annou Císařovskou Divadlo X10, které se zaměřuje na současnou dramatiku. Kromě vlastní divadelní činnosti se věnuje rozvoji neziskového divadelního sektoru jako takového. V květnu 2016 byla na ustavující schůzi Asociace nezávislých divadel České republiky (AND ČR) zvolena 1. místopředsedkyní této profesní organizace divadelních subjektů z oblasti neziskové sféry, na přípravě jejíhož založení se od počátku podílela. Od roku 2021 je předsedkyní AND ČR.

 

SODJA LOTKER

Sodja Zupanc Lotker je původem ze Srbska a po ukončení studia režie a dramaturgie na pražské DAMU absolvovala doktorandské studium dramaturgii prostoru na Universität Wien (Vídeňská univerzita), Zürcher Hochschule der Künste (Vysoká škola umění v Curychu) a pražské AMU. Vyučuje dramaturgii, přednáší na zahraničních univerzitách a vede magisterské studium Sdíleného divadla (Directing Devised and Object Theatre) na DAMU KALD v Praze. Mezi lety 2008 až 2015 byla uměleckou ředitelkou světové výstavy divadelní architektury a scénografie Pražské Quadriennale a působila jako koordinátorka řady mezinárodních uměleckých výzkumů jako například Global City Local City, Space – Performing Arts in Public Space and Urban Heat a nebo Kostume Agency artistic research na Kunsthøgskolen i Oslo (Norská akademie umění v Oslu). Pracuje jako dramaturgyně nezávislých divadelních, tanečních a instalačních projektů a je kurátorkou mezinárodního festivalu Pražské křižovatky v Národním divadle v Praze.

 

VIKTORIE KNOTKOVÁ

Viktorie Knotková působí jako dramaturgyně, překladatelka a moderátorka v Německu a České republice. Vystudovala divadelní dramaturgii na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a Max Reinhardt Seminar ve Vídni. Souběžně se studiem byla v letech 2009 až 2012 zaměstnána jako dramaturgyně Pražského komorního divadla pod vedením Dušana D. Pařízka. V letech 2012 až 2018 byla stálou dramaturgyní činohry Theater Bremen, kde i nadále pravidelně hostuje. Mezi lety 2021 a 2023 působila v Divadle Husa na provázku. Od roku 2018 se věnuje studiu psychoterapie v Brémách, spoluorganizuje česko-německý festival Tak se dělá jaro, podílí se na realizaci brémského literárního festivalu globale° a působí jako libretistka a dramaturgyně na volné noze se zaměřením na mezinárodní a interkulturní projekty. 

 

DOMINIKA ŠIROKÁ

Dominika Široká působí jako divadelní dramaturgyně a kurátorka v Německu a České republice. Narodila se a vyrostla v Nitře, vystudovala divadelní, filmová a mediální studia v Olomouci a ve Vídni. Jako stipendistka Německé služby pro akademickou výměnu pak dokončila studia divadelní vědy v Mnichově. Během studií pracovala jako divadelní novinářka a lektorka na volné noze. Poté působila jako hospitantka v Hamburské činohře (Deutsches Schauspielhaus Hamburg), od roku 2019 pak jako dramaturgyně v Kolínské a Mannheimské činohře (Schauspiel Köln, Nationaltheater Mannheim). Od roku 2019 je Dominika Široká kurátorkou německojazyčného programu Divadelní Flory Olomouc.

 

Projekt uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie

english