Mandatory documents (Czech only)


Knihovna a archiv
Organizační struktura
Plán činnosti
Rozpočet
Výroční zprávy
Žádost o informace
Zřizovací listina
Deklarace CED
Povinně zveřejňované informace