Mobile menu

Vedle vlastního archivu a knihovny, které jsou otevřené veřejnosti, a vedle vydávání časopisu CEDIT, pořádá CED také vlastní vzdělávací akce a projekty.

large

Kulatý stůl 03, CED_observer 03: Od aktivismu k umění a zpět

přednáška

CED_Observer ve spolupráci s Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na třetí z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Od aktivismu k umění a zpět.

More
large

Kulatý stůl 02: Kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na druhé z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera. Uskuteční se u příležitosti projekce nového dokumentu Juraje Nvoty Múdry blázon – Peter Scherhaufer v Divadle Husa na provázku v pátek 5. listopadu 2021.

More
large

CEDIT_observer 03

stáž

V zimním semestru 2021/22 se stáž zaměří na vztah lidského těla a prostoru. V rámci jednotlivých setkání budeme promýšlet a experimentovat s možnostmi překonání dualismu těla a mysli. Účastnice a účastníci se budou věnovat reflexi vlastní tělesnosti i společenských mechanismů, které ovlivňují, jakými způsoby můžeme prostřednictvím svých těl existovat v prostoru současného Česka, našeho města, svých sociálních jednotek, např. v tématech prostoru a emocí, bariér ve veřejném prostoru, míst jako paměťových schránek apod. Výstupem stáže bude projekt, který bude pojednávat konkrétní biopolitické téma formou intervence do veřejného prostoru, jejíž podoba a zaměření vyvstanou z reflexí, cvičení a diskusí během stáže.

More
large

Kulatý stůl 01: Možnosti odborné reflexe divadel CED

V pátek 28. května 2021 se uskutečnilo první z řady plánovaných, nepravidelných diskusních setkání, organizovaných Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla – Kulatý stůl na téma odborné reflexe divadel sdružených v CED.

More
large

CEDIT OBSERVER

spolupráce s univerzitami - stáž

Od roku 2020 Centrum experimentálního divadla nabízí studujícím vysokých škol výzkumnou stáž. Studentům se tím nabízí možnost seznámit se s tvůrčí a provozní praxí CED. V semestru 2020 se na stáž přihlásilo 14 studentek.

More
large

Edition Limited

intervence obrazu do veřejného prostoru

CED iniciovalo vytvoření velkoformátového obrazu, který upozorňuje na alarmující změny klimatu. Obraz byl trvale umístěn na budovu CED v Petrské ulici.

More
large

Fakta o klimatu – Co víme o klimatické změně?

přednáška

Zprávy o klimatické změně a o tom, jak ji můžeme ovlivnit jsou někdy protichůdné, často vytržené ze souvislostí, někdy mohou vypadat jako náhodné výkřiky, jindy jako souboj “alarmistů” a “popíračů”. Jak se v tom vyznat? Přednáška O. Přibyla a M. Lahody pomůže laikům zorientovat se v tématu.

More
large

O klimatické krizi

přednáška

Přednáška ekologa Alexandera Ače a sociologa Vojtěcha Pecky o projevech klimatické krize, a o možných způsobech řešení. Přednáška se konala v návaznosti na Výzvu brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna. Iniciátorem klimatické výzvy bylo Centrum experimentálního divadla (CED).

More
large

Encounter/Setkání 2019

mezinárodní festival

Spolupráce s Divadelní fakultou JAMU na mezinárodním festivalu divadelních škol.

More
large

AudioCafe

série přednášek

Projekt Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, Centra experimentálního divadla a Českého rozhlasu s fokusem na současnou audio-dokumentární tvorbu.

More

Důležitá edukace probíhá také uvnitř samotných divadel – jedná se o lektorské a dramaturgické úvody k inscenacím, představení s anglickými titulky, série diskusí, besedy s tvůrci, dílny, přednášky, podcasty, lekce odborníků pro studenty a další formáty.

Jednou z takových aktivit, která má značný vzdělávací potenciál, je například HaDivadlem zřízený Klub mladých diváků.

česky