Mobile menu

Vedle vlastního archivu a knihovny, které jsou otevřené veřejnosti, a vedle vydávání časopisu CEDIT, pořádá CED také vlastní vzdělávací akce a projekty.

large

Kulatý stůl CED 07 & Divadelní svět Brno 2024 (Ne)možnosti divadelní kritiky II

událost

24/5/2024

13.00-15:00

Divadlo na Orlí / hlavní scéna

vstup volný

Více
large

AudioCafe 2023/4

poslechové večery

Projekt Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, Centra experimentálního divadla a Českého rozhlasu s fokusem na současnou audio-dokumentární tvorbu.

Více
large

CED_OBSERVER 07

výzkumná stáž

CED_OBSERVER je výzkumná stáž pro vysokoškolské i středoškolské studenty a studentky, kterou Centrum experimentálního divadla iniciuje od roku 2020. Hlavním cílem stáže je propojovat teoretická a praktická východiska performativní praxe. V minulých letech tím CED navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

 

Více
large

CED_OBSERVER 06

CED_OBSERVER 06

CED_OBSERVER je výzkumná stáž/ laboratoř pro vysokoškolské i středoškolské studenty a studentky, kterou Centrum experimentálního divadla iniciuje od roku 2020. V minulých letech tím CED navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Během jara 2023 se stáž uskuteční již pošesté, tentokrát na téma vibrating ruins. Stáží provede performerka Katarína Marková a divadelní výzkumník, teoretik průsečíků ekologie a divadla, Milo Juráni. Přihlášky na stáž je možné zaslat do 26. 3. 2023.

 

 

 

Více
large

CED_Observer 05: clownpost symbiosis & fermentace

výstup projektu

Účastníci a účastnice právě probíhající a pomalu končící páté edice tvůrčí laboratoře CED_OBSERVER, kterou tentokrát provází klaun a aktivista Florent Golfier a redaktorka Časopisu CEDIT Barbora Liška , srdečně zvou na celodenní sérii událostí věnovanou tématu fermentace.

 

Program série událostí CED_OBSERVER 05: clownpost symbiosis se uskuteční v sobotu 10. 12. 2022 v prostorách CED a zahrnuje: 

CEDIT Workshop imaginace budocnosti: symbiotická společenství (15:00-17:00, Studio CED)

Fermentace: Intervence laboratoře CED_OBSERVER 05: Clownpost symbiosis (17:30-18:30, před budovou CEDu)

Tomáš Šenkyřík – Mapování zvukových krajin – komentovaný „koncert“ (19:30-20:30, Sklepní scéna CED)

Více
large

VÝSTAVA (v) PROSTORU

výstava

U příležitosti oslav 30 let existence Centra experimentálního divadla iniciuje archiv a knihovna CED první výstavu tohoto pracoviště. 

Více
large

CED_OBSERVER 05

laboratoř

CED_OBSERVER je výzkumná stáž/ laboratoř pro vysokoškolské i středoškolské studenty a studentky, kterou Centrum experimentálního divadla iniciuje od roku 2020. V minulých letech tím CED navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Na podzim 2022 se stáž uskuteční již popáté, tentokrát na téma clownpost symbiosis. Stáží provede Florent Golfier a Barbora Liška. 

 

Více
large

Divadelní třída CED

Tvůrčí dílny pro zájemce ve věku 14–18 let

Centrum experimentálního divadla v sezoně 2022/23 otevírá své brány mladým zájemcům o divadlo – o jeho rozmanité formy, složky a přesahy. Pravidelné hodiny každou středu na Studiu CED pod vedením lektorky Terezy Chvátalové.

Více
large

AudioCafe

série přednášek

Projekt Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, Centra experimentálního divadla a Českého rozhlasu s fokusem na současnou audio-dokumentární tvorbu.

Více
large

30 CED

výročí

Před 30 lety vydal Úřad města Brna (kancelář primátora) první zřizovací listinu Centra experimentálního divadla, vymezující dobu zřízení tohoto právního subjektu od ledna 1992.

Více
large

CED_Observer 04: Tělesnost v digitálním prostoru

pozvánka/ zpráva

Tělesnost v digitálním prostoru: srdečně zveme na závěrečnou akci laboratoře CED_OBSERVER 04, která se uskuteční v pátek 24. 6. v 17:00 ve veřejném prostoru města Brna a v prostorách Studia CED.

Více
large

Kulatý stůl Knihovny a archivu CED 06: Terény performance

představení knihy

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla ve spolupráci s Nakladatelství akademie múzických umění v Praze (NAMU) si vás dovolují pozvat na šesté z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Terény performance.

Více
large

Kulatý stůl 05: (ne)možnosti divadelní kritiky

diskuse

Kulatý stůl Knihovny a archivu CED 05
& Divadelní svět Brno 2022
(ne)možnosti divadelní kritiky


Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní svět Brno si vás dovolují pozvat na páté z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma (ne)možnosti divadelní kritiky.

Více
large

Kulatý stůl 04, CED_observer 04: Digital Theatre, Digital Audience?

diskuse

Výzkumná laboratoř CED_observer ve spolupráci s Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na čtvrté z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Digitální divadlo, digitální publikum?

Více
large

Stojíme za Ukrajinou.

sdělení

Stojíme za Ukrajinou. Jako vyjádření solidarity ukrajinskému lidu umožňujeme občanům Ukrajiny naštívit všechna naše představení za symbolickou 1 Kč.

Солідарні з Україною. Як вираз солідарності з українським народом, пропонуємо громадянам України квиткі на всі наші вистави за символічною ціною 1 крона.

Více
large

CED_Observer 03: biopolitické intervence

zakončení stáže

V pátek 11. 3. se na Sklepní scéně CED uskutečnil komponovaný večer závěrečných prezentací stáže CED_Observer 03 a koncert Stanislava Abrháma v produkci platformy TERĒN. 

Více
large

AudioCafe - jaro 2022

série přednášek

Projekt Fakulty sociálních věd Masarykovy univerzity, Centra experimentálního divadla a Českého rozhlasu s fokusem na současnou audio-dokumentární tvorbu.

Více
large

CED_OBSERVER 04

spolupráce se školami - stáž

CED_observer je výzkumná stáž, kterou Centrum experimentálního divadla od roku 2020 nabízí studujícím vysokých škol. CED tímto navázal pedagogicko-výzkumnou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně a s Univerzitou Palackého v Olomouci.
 

Během jara 2022 se stáž uskuteční již počtvrté, tentokrát na téma Vrstvení těla: tělesnost v digitální kultuře. Stáží provede Andrijana Trpković

 

Více
large

Kulatý stůl 03, CED_observer 03: Od aktivismu k umění a zpět (ONLINE)

přednáška

CED_Observer ve spolupráci s Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na třetí z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma Od aktivismu k umění a zpět.

Více
large

Kulatý stůl 02: Kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera

Knihovna a archiv Centra experimentálního divadla si vás dovolují pozvat na druhé z řady nepravidelných diskusních setkání – kulatý stůl na téma kontexty a východiska tvorby Petera Scherhaufera. Uskuteční se u příležitosti projekce nového dokumentu Juraje Nvoty Múdry blázon – Peter Scherhaufer v Divadle Husa na provázku v pátek 5. listopadu 2021.

Více
large

CED_OBSERVER 03

stáž

V zimním semestru 2021/22 se stáž zaměří na vztah lidského těla a prostoru. V rámci jednotlivých setkání budeme promýšlet a experimentovat s možnostmi překonání dualismu těla a mysli. Účastnice a účastníci se budou věnovat reflexi vlastní tělesnosti i společenských mechanismů, které ovlivňují, jakými způsoby můžeme prostřednictvím svých těl existovat v prostoru současného Česka, našeho města, svých sociálních jednotek, např. v tématech prostoru a emocí, bariér ve veřejném prostoru, míst jako paměťových schránek apod. Výstupem stáže bude projekt, který bude pojednávat konkrétní biopolitické téma formou intervence do veřejného prostoru, jejíž podoba a zaměření vyvstanou z reflexí, cvičení a diskusí během stáže.

Více
large

Kulatý stůl 01: Možnosti odborné reflexe divadel CED

V pátek 28. května 2021 se uskutečnilo první z řady plánovaných, nepravidelných diskusních setkání, organizovaných Knihovnou a archivem Centra experimentálního divadla – Kulatý stůl na téma odborné reflexe divadel sdružených v CED.

Více
large

CED OBSERVER

spolupráce s univerzitami - stáž

Od roku 2020 Centrum experimentálního divadla nabízí studujícím vysokých škol výzkumnou stáž. Studentům se tím nabízí možnost seznámit se s tvůrčí a provozní praxí CED. V semestru 2020 se na stáž přihlásilo 14 studentek.

Více
large

Edition Limited

intervence obrazu do veřejného prostoru

CED iniciovalo vytvoření velkoformátového obrazu, který upozorňuje na alarmující změny klimatu. Obraz byl trvale umístěn na budovu CED v Petrské ulici.

Více
large

Fakta o klimatu – Co víme o klimatické změně?

přednáška

Zprávy o klimatické změně a o tom, jak ji můžeme ovlivnit jsou někdy protichůdné, často vytržené ze souvislostí, někdy mohou vypadat jako náhodné výkřiky, jindy jako souboj “alarmistů” a “popíračů”. Jak se v tom vyznat? Přednáška O. Přibyla a M. Lahody pomůže laikům zorientovat se v tématu.

Více
large

O klimatické krizi

přednáška

Přednáška ekologa Alexandera Ače a sociologa Vojtěcha Pecky o projevech klimatické krize, a o možných způsobech řešení. Přednáška se konala v návaznosti na Výzvu brněnských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Brna. Iniciátorem klimatické výzvy bylo Centrum experimentálního divadla (CED).

Více
large

Encounter/Setkání 2019

mezinárodní festival

Spolupráce s Divadelní fakultou JAMU na mezinárodním festivalu divadelních škol.

Více

Důležitá edukace probíhá také uvnitř samotných divadel – jedná se o lektorské a dramaturgické úvody k inscenacím, představení s anglickými titulky, série diskusí, besedy s tvůrci, dílny, přednášky, podcasty, lekce odborníků pro studenty a další formáty.

Jednou z takových aktivit, která má značný vzdělávací potenciál, je například HaDivadlem zřízený Klub mladých diváků.

english