Mobile menu

HaDivadlo

scéna progresivní dramaturgie

HaDivadlo je uměleckým kolektivem reflektujícím kritické fenomény společnosti a situaci člověka ve vztahu k jeho prostředí a výzvám budoucnosti. Původní soubor vznikl v roce 1974 v hanáckém Prostějově a pod vedením osobností Josefa Kovalčuka, Svatopluka Vály a Arnošta Goldflama a s herci Milošem Černouškem, Miloslavem Maršálkem či Jánem Sedalem prožil přechod na brněnskou scénu v 80. letech a propojení s Ochotnickým kroužkem J. A. Pitínského začátkem let devadesátých. Současným sídlem je prostor bývalého kina v pasáži funkcionalistického Paláce Alfa architekta Bohuslava Fuchse. 

Poetika HaDivadla stála už od svého vzniku na intimním projevu zkoumajícím svět v prostoru lidské duše. Důležitými složkami identity HaDivadla jsou nepravidelná dramaturgie, autorský přístup, důraz na intenzitu místo budování konkrétního stylu a v neposlední řadě komunitnost, čili souručenství „nepravidelných lidí“ a jejich schopnost být spolu, i přes radikální rozdílnost povah, ve sdíleném silovém poli otevřeného a upřímného pohledu na svět.

Jádrem dramaturgického plánu od roku 2015, kdy se stal uměleckým šéfem režisér Ivan Buraj, jsou tematické cykly sezon, důraz na propojování estetických a mimoestetických prvků progresivní kulturní instituce, rozvíjení hraničních scénických tvarů v linii Studio a navázání spolupráce s vyhraněnými tvůrkyněmi a tvůrci.

english