Mobile menu

Prostory

Centrum experimentálního divadla (CED) působí na dvou místech v historickém centru města Brna.

Sídlo CED se nachází ve vlastním areálu na Zelném trhu. Sídlí zde také dvě z jeho divadel – Divadlo Husa na provázku a Terén.

Další divadelní scéna CED se nachází v pasáži funkcionalistického paláce Alfa na ulici Poštovská, kde působí HaDivadlo.

Zobrazit na mapě

Areál CED
Dům pánů z Fanálu

Areál Centra experimentálního divadla na rohu Zelného trhu a ulice Petrská tvoří tři samostatné, slohově odlišné části. Komplex sestává ze dvou hlavních budov - barokního Domu pánů z Fanálu a budovy Nové scény, mezi něž je vetknuta unikátní venkovní Alžbětinská scéna.

Postupně vznikaly různé varianty návrhu budov od architektů Miroslava Masáka, Václava Králíčka, Karla Hubáčka, Jiřího Hakulína a Jana Konečného.

V roce 1993 získali autoři areálu první cenu v prestižní architektonické soutěži Grand Prix v kategorii novostavba.

Velký sál

Velký sál je domovskou scénou Divadla Husa na provázku. Divadelní sál je založený na půdoryse obdélníka. Plochu jeviště a hlediště spojuje dřevěná palubková podlaha - pevná hranice mezi nimi neexistuje, oba prostory se vzájemně prolínají, kontakt mezi herci a diváky se tak stává bližší a těsnější.

Veškeré použité konstrukce jsou odnímatelné a přenosné, pro každé představení se staví jiná, původní scéna - naplňuje se tak „provázkovská“ idea o volnosti a variabilitě prostoru a scény.

Hlediště sestává ze stupňovitých podest a mobilních sedátek. Kapacita hlediště se buduje podle potřeby a typu hry pro 150-300 diváků.

Sklepní scéna

V podzemí Domu pánů z Fanálu se nachází tzv. Sklepní scéna, v níž dříve působilo Divadlo U stolu. V současné době zde působí Divadlo Husa na provázku a Terén.

Komorní divadelní sál v suterénu budovy vznikl propojením původních středověkých sklepení. Sál zaujímá podélnou dispozici, uzavřen je valenou klenbou. V půli přetíná prostor mohutný klenební pas, vymezující přibližně část jevištní a hledištní. Jeviště má podobu dřevěné laťové podlahy, na kterou přímo dosedá první řada stupňovitého hlediště na dřevěných podestách, jež jsou osazené pohyblivými, volně postavenými sedadly. Hlediště pojme zhruba 70 diváků.

Zkušebna

V nejvyšším patře Nové scény se nachází zkušebna, někdy označovaná jako Zrcadlový sál. Občas se zde hrají také představení, případně scénická a autorská čtení a jiné akce. Lze se sem dostat po schodišti ze spodního foyeru, přímo do sálu vede nákladní výtah.

Ze zkušebny lze velkou prosklenou stěnou vstoupit na terasu, z níž je působivý výhled na dominantu města Brna – katedrálu sv. Petra a Pavla.

Studio

Studio se nachází v prvním patře barokního domu. Dříve sloužilo jako zázemí pro Studio Dům, v současné době je využíváno zejména pro pořádání veřejných debat, zkušební prostor a jako galerijní prostor. Kapacita sálu je cca 70 míst.

Alžbětinská scéna
(provazek.dvůr)

Na Dům pánů z Fanálu přímo navazuje venkovní Alžbětinská scéna, inspirovaná shakespearovským typem divadla. Otevřený středový prostor scény obklopují ze tří stran dvoupatrové pavlače, čtvrtou stranu uzavírá fasáda přiléhajícího objektu Nové scény.

Tato atriová scéna slouží od května do října jako letní kavárna a využívá se k exteriérovým divadelním představením, koncertům a dalším akcím. V případě potřeby lze nekrytou plochu zastřešit mobilní nepromokavou plachtou. Unikátní pavlačové hlediště může využít až 250 diváků.

Katakomby

Hlouběji pod Sklepní scénou se nachází působivá spleť středověkých chodeb nazývaná Katakomby. Dříve se využívala především ke galerijním účelům, nyní slouží ke komorním koncertům a k dalším akcím.

Palác Alfa – HaDivadlo

Současné sídlo HaDivadla se nachází v Paláci Alfa – funkcionalistickém komplexu na rohu ulic Jánská a Poštovská, s průchodem obchodní pasáží na náměstí Svobody. Palác Alfa, dílo stavitele Františka Hrdiny podle architektonického návrhu světoznámého Bohuslava Fuchse (realizované v rozmezí let 1930–1937), je dnes chráněn jako kulturní památka České republiky.

Podzemní prostor, kde HaDivadlo provozuje svůj divadelní i doprovodný program a také kavárnu či bar, a kde se nachází i jeho zázemí a část úložných míst, fungoval do roku 2003 jako městské kino. Soubor zde po rekonstrukci navržené architekty Tomášem Rusínem a Ivanem Wahlou působí od roku 2004 – jeho předchozím sídlem byl legendární Kabinet múz na ulici Sukova.

english