Mobile menu

Terén

pole performativního umění

Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako třetí scéna Centra experimentálního divadla.

Namísto jedné vývěsní estetiky rozvíjí Terén estetickou diverzitu. Vytváříme prostor pro vznik inscenačních a jednorázových projektů s přesahy do rozmanitých forem umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu.

Propojujeme oficiální a nezávislou scénu, profesionální i začínající umělce. Budujeme nové spolupráce mezi kulturními institucemi, neziskovými organizacemi a akademickým prostředím. 

Jsme prostorem pro umělecký experiment, výzkum, vzdělávání a společenský dialog. Rozvíjíme kontinuální činnost městské kulturní organizace, která umožňuje setkávání různých společenských skupin a komunit a podněcuje pozitivní ideovou a názorovou konfrontaci.

english