Immediatus / série okamžitých nocí: 2+2=2

Immediatus / série okamžitých nocí jsou díla komponované v okamžiku setkání umělců na základě logiky toho co je: pohyb zvuku, čas těla, prostor světla se odehrává na hranici vědomí a po(d)vědomí sdílených mýtů. Immediatus představuje sérii večerů, kde je samotné dílo komponováno v bezprostředním setkání tanečníků s hudebníky v aktualitě času a prostoru. Každý večer je originálem ve své podstatě. Dramaturgie projektu spočívá v navrhnutí konceptu specifického pro každé vydání, výběru konstelací umělců a ve výběru prostoru vhodného pro vznik díla. Součástí dramaturgie je tvorba přímo z architektury prostoru.IX. vydání Immediatu nese název 2+2=2 a je prvním svého druhu, jelikož představí nový formát –⁠ tři autonomní duety.I George Cremaschi + Roman Zotov-Mikshin Roman Zotov-Mikshin a George Cremaschi spolupracovali v různých kontextech od kolektivních site-specific zvukově pohybových improvizací Setkáme Se a Moving Orchestra po pozoruhodnou interdisciplinární skupinu Pražský Improvizační Orchestr (PIO). Rádi vzpomínají na svůj duet ve starobylé vězeňské komoře pod slavným klášterem v Kladrubech. Pro duet v Immediatu představí několik přímých rezonancí v přímé spolupráci s prostorem Sklepní scény CED.II Sabina Bočková + Roberta Legros Štěpánková Duet Sabiny and Roberty měl jasný začátek 3. prosince 2019 a na jedné z úrovní se postupně zhmotňoval až do své viditelné podoby 30. června 2020.III Pierre Nadaud + Tomáš Janypka První duet francouzského choreografa, klauna a pedagoga Pierra Nadaud v dialogu se slovenským umělcem, bývalým studentem Ateliéru Fyzického Divadla JAMU Tomášem Janypkou.