Mobile menu

Nový odborný časopis vydávaný od roku 2019 Centrem experimentálního divadla.

 

CEDIT navazuje na tradici avantgardních divadelních časopisů a obsáhlých sezonních programů divadel, které stály na pomezí mezi tvorbou a jejich reflexí.

CEDIT je textovou platformou pro kontexty tvorby Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Organickou strukturu každého čísla protkává centrální téma.

CEDIT umožňuje nahlédnout pod ruce tvůrcům a do nitra umělecké tvorby. Má být zřídlem, zdrojem, inspirací a kontextem. CEDIT myslí divadlo textem.

CEDIT vychází třikrát za sezonu.

Nejnovější články

Redakce

Redakce představuje kolektivní vedení časopisu.

 

Barbora Liška (*1993)

vystudovala divadelní vědu a germanistiku na MU. Dlouhodobě se zabývá performancí, pohybovým a divadelním tancem, čemuž věnuje i svůj disertační výzkum. Zabývá se též popularizací divadla mezi středoškolskými studenty mimo jiné v rámci projektu juniorské univerzity DiFa JAMU a coby lektorka dramaturgie v brněnském HaDivadle.

Jakub Liška (*1994)

vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla, především institucionálními, sociálními, kultruními a dalšími podmínkami, které ovlivňují či spoluurčují utváření divadelní dramaturgie.

Petr Kubala (*1988)

Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a v současné době pracuje jako výzkumník v sociologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., kde se v oddělení socioekonomie bydlení zabývá trajektoriemi bydlení mladých dospělých, participativním bydlením a globální krizí dostupnosti bydlení. Tematicky je však rozkročen mezi sociologii bydlení a divadlo, protože svou experimentálně psanou dizertaci založil na dlouhodobém etnografickém výzkumu právě v divadelním prostředí.


Redakční rada: Ivan Buraj, Anna Davidová, Matyáš Dlab, Lukáš Jiřička, Kateřina Menclerová, Matěj Nytra, Miroslav Oščatka, Martin Sládeček
Art-direkce & grafický design: Jan Brož
Vydává: Centrum experimentálního divadla, p. o. [IČ: 00400921]
Vychází: 3krát ročně
ISSN: 2694-776568 MK ČR E 237

E-mail: cedit@ced-brno.cz
Instagram: cedit_ced

Další články

english