Mandatory documents (Czech only)


zpět
Rozklad proti rozhodnutí o poskytnutí informací
Žádost o poskytnutí informací
Žádosti o informace v roce 2016
Žádosti o informace v roce 2017
Žádosti o informace v roce 2018
Žádosti o informace v roce 2019
Žádosti o informace v roce 2020
Zásady pro podávání žádostí o informace