Centrum experimentálního divadla, p. o.

EN FR

Divadlo U stolu

Divadlo U stolu je komorní scéna zaměřená na inscenace jak pravidelných dramatických textů, tak dramatizací literárních předloh a rozmanitých scénických kompozic děl básnických. Svůj repertoár opírá především o velká díla světové i české literatury zpřítomňující základní existenciální otázky lidského života: příběhy Starého a Nového zákona, Sofoklův Oidipús, Calderónův Život je sen, Faust, Don Juan, Macbeth, Jób, díla Dostojevského, Máchův Máj, Demlovo Zapomenuté světlo, Boží duha Jaroslava Durycha, prózy a eseje Jana Čepa, poezie Holanova, Zahradníčkova, Czeslava Milosze a dalších.

Z tohoto základu tvořícího osu dramaturgie divadla vychází koncepce jevištní básně stavějící především na svrchované herecké práci. Chudé, oproštěné divadlo sevřeného tvaru, zároveň však významově i výrazově bohaté, herec v úzkém kontaktu s divákem, příběh, výsostný básnický text, péče o slovo, úsilí o tvar, katarze... to jsou hodnoty, které Divadlo U stolu vyznává a o něž usiluje. Směřování k osobité scénické básni se ovšem neorientuje jen k činohernímu projevu, ale zahrnuje i pokusy o mezioborový jevištní tvar: například kombinace slova a výrazového tance (inscenace V tomto se světle zatmívám) či slova (dialogu), hudby, zpěvu a tance (inscenace Máchova Máje) či inscenace z veršů Francoise Villona Teď na krk oprátku ti věší.

Divadlo nemá stálý soubor, spolupráce zúčastněných umělců je externí, svázaná vždy s konkrétní inscenací. Spolupracovníky opakovaně byli či jsou výrazné umělecké osobnosti: herci Ladislav Lakomý, Igor Bareš, Petr Štěpán, Viktor Skála, Jan Mazák, Ladislav Kolář, Jan Kolařík, Helena Dvořáková, Eva Novotná, Petra Bučková, Helena Čermáková, Petra Hřebíčková, Erika Stárková, Marie Durnová, malíř a scénograf Milivoj Husák, choreografka Hana Halberstadt, skladatel Zdeněk Kluka a další.

Od roku 1998 uvedlo Divadlo U stolu ve Sklepní scéně CED více než dvacítku inscenací a vřadilo se výrazně do celostátního kulturního kontextu jako divadelní seskupení nadregionálního významu. V průběhu let dosáhlo výsledků, které se staly nesporným úspěchem divadla v rámci celé české činoherní scény: Cena Nadace Českého literárního fondu za uvedení Durychovy Boží duhy, opakované nominace na Cenu Alfréda Radoka v několika kategoriích, Ceny diváků festivalu České divadlo atd.