Centrum experimentálního divadla, p. o.

EN FR

HaDivadlo

HaDivadlo je spolu s Divadlem Husa na provázku a Divadlem U stolu součástí Centra experimentálního divadla v Brně. V roce 2014 oslavilo již 40 let své existence.

HaDivadlo bylo jako Hanácké divadlo založeno v roce 1974 v Prostějově. Od počátku jeho tvář výrazně formoval režisér Svatopluk Vála a dramaturg Josef Kovalčuk. V roce 1978 se k nim přidává také hrající režisér Arnošt Goldflam, který zde v osmdesátých letech uvedl své autorské texty, které byly pro groteskní a existenciálně laděnou poetiku tohoto divadla stěžejní, stejně jako kolektivní autorské projekty, na nichž participovali také herci souboru (M. Černoušek, M. Maršálek, B. Rychlík, J. Sedal, I. Klestilová a další). Hanácké divadlo začíná užívat zkratku HaDivadlo, kterou se hlásí k tradici avantgardních a studiových divadel. Mezi stálé spolupracovníky divadla patří scénograf J. Konečný, výtvarník M. Husák a V. Stratil, skladatel J. Bulis či písničkář V. Koubek.

Vzhledem k postoji prostějovských orgánů byla pro HaDivadlo ve městě situace nadále neudržitelná a především z důvodů sebezáchovných se přestěhovalo do Brna. Zde získalo možnost hrát v Klubu školství a vědy B. Václavka, po vyhazovu potom v letech 1988-90 v kulturním středisku na Šelepově ulici. V té době už také HaDivadlo společně s Divadlem na provázku koncipuje projekt publicistického divadla Rozrazil (1988), jímž se chce přímo podílet na proměně společenských a politických poměrů. Přes několik zákazů a hrozeb likvidací obou souborů je Rozrazil uváděn od října 1988 až do listopadu 1989, kdy 17. listopadu při představení v pražském Junior klubu Na chmelnici přivádějí herci na scénu studenta zmláceného na Národní třídě, aby zde podal první veřejné svědectví. Následujícího dne oba soubory v čase začátku odpoledního představení - v 16 hodin - jako první divadla v republice vyhlašují stávku. Bezprostředně následují další občanské i divadelní aktivity, jimiž se podílejí na listopadovém převratu.

V květnu 1991 je slavnostně pokřtěn komorní prostor na Sukově ulici jako Kabinet múz, kde HaDivadlo získává své nové útočiště. Na jeho programovém formování se nově podílí i J.A. Pitínský, který se stává kmenovým režisérem souboru. Dochází k propojení činnosti HaDivadla a Ochotnického kroužku. Do Kabinetu přichází HaDivadlo také s řadou nových tváří: Mariana a Hynek Chmelařovi, M. Maláčová, N. Kovářová. Z Ochotnického kroužku vedle Pitínského M. Ludvíková, hrající manažer M. Sedláček, hrající muzikant a skladatel M. Dohnal, volně spolupracující architekt, scénograf a herec T. Rusín, M. Zavadil, J. Ludvík, Š. Rusín a další. Manažerem se stává básník, textař a rockový muzikant K. David, z divadelních škol přicházejí herci J. Halounová, D. Poláková, G. Řezníček.

V roce 1996 se uměleckým šéfem souboru stává David Jařab spolu s Ivou Volánkovou, novým dramaturgem se po odchodu Josefa Kovalčuka stává Luboš Balák. Do souboru přicházejí významné herecké osobnosti z řad čerstvých absolventů JAMU: Marek Daniel, Pavel Liška, Josef Polášek a Tomáš Matonoha. V roce 1999 do divadla přichází z Činoherního studia Ústí nad Labem na místo uměleckého šéfa Jiří Pokorný, který svou uměleckou vizi divadla staví na vyhledávání a inscenování současných českých i zahraničních dramatických textů.

V roce 2004 se HaDivadlo přestěhovalo z Kabinetu múz do současného působiště v prostorách bývalého kina v Alfa pasáži. Po odchodu Jiřího Pokorného do pražského Divadla Na zábradlí v roce 2004 vyhrává konkurz na nové umělecké vedení HaDivadla dvojice Luboš Balák (umělecký šéf) a Ondřej Elbel (režisér a dramaturg). Tato éra je příznačná především vznikem autorských projektů Luboše Baláka, je vytvořen nový prostor pro komorní inscenace, tzv. Studio. Stěžejním dramaturgickým projektem tohoto období je cyklus Proměny 20. Století.

V roce 2007 přichází do HaDivadla režisér Marián Amsler, který po odchodu Luboše Baláka v lednu 2010 zastává post uměleckého šéfa do konce roku 2014. Amslerova programová koncepce staví především na uvádění novinek současné světové a české dramatiky a režijně-autorských projektů.