Centrum experimentálního divadla, p. o.

EN FR
Galerie Katakomby

Centrum experimentálního divadla provozuje Galerii Katakomby od roku 1992, kdy sídlí v nově zrekonstruované budově na Zelném trhu 9.

Výstavy pořádané v podzemní Galerii Katakomby se obměňují téměř každý měsíc. Výstavní koncepce Galerie Katakomby je otevřena širokému spektru výtvarných pohledů na svět a nikdy v minulosti se neuzavírala a ani do budoucna nebude uzavírat před mnohostí výtvarného vyjádření – prezentují se zde jak jednotlivci, tak i skupiny, vystavují zde nejenom zavedení umělci, ale i mladí a nadějní byť širší veřejnosti neznámí výtvarníci a také výstavy s charitativní či jinou společensky závažnou náplní dostávají svůj prostor.

Galerie Katakomby mají i své vlastní webové stránky, kde naleznete seznam všech v minulosti pořádaných výstav i s fotografiemi děl autorů či z vernisáží: www.galerie-katakomby.cz.

Pravidelné informace o výtvarných počinech bývají zveřejňovány na měsíčních plakátech a letácích CEDu, rozesílány v mailové podobě do médií (novin, rozhlasu a televize) a otiskovány v kulturních přehledech některých periodik. Kromě toho vycházejí informace také v kulturním periodiku ROZHLED, informace o výstavách ve městě Brně, které se uskutečnily či právě probíhají: www.irozhled.cz.

Program
16.10.2018:
19:00 DHNP:Mein Švejk 
19:30 HADI:Vyhnání Gerty Schnirch 
19:30 PCED:Dcery Marie Terezie 
17.10.2018:
19:00 DHNP:Amadeus (tj. Milovaný Bohem) 
19:30 DUS:Slečna Julie 
19:30 HADI:Vernisáž 
18.10.2018:
10:00 HADI:Vernisáž 
19:00 DHNP:Amadeus (tj. Milovaný Bohem) 
19:30 PCED:V proudu 
20.10.2018:
19:00 DHNP:Triptych 
19:30 HADI:K antropocénu