Mobile menu

časopis

Kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla

Centrum experimentálního divadla vydává vlastní časopis s názvem CEDIT. Čtvrtletník byl založen v roce 2019 a je důležitým prostorem pro přemýšlení o divadle, umění, kultuře, ale i o tématech, která nás zajímají.

Redakce

- představuje kolektivní vedení časopisu
- konsenzuálně vybírá a vytváří textový obsah CEDITu
- spolupracuje se stážistkami a stážisty

 

Petr Kubala (*1988)

Vystudoval sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity a v současné době pracuje jako výzkumník v sociologickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., kde se v oddělení socioekonomie bydlení zabývá trajektoriemi bydlení mladých dospělých, participativním bydlením a globální krizí dostupnosti bydlení. Tematicky je však rozkročen mezi sociologii bydlení a divadlo, protože svou experimentálně psanou dizertaci založil na dlouhodobém etnografickém výzkumu právě v divadelním prostředí.

Barbora Liška (*1993)

vystudovala divadelní vědu a germanistiku na MU. Dlouhodobě se zabývá performancí, pohybovým divadlem a divadelním tancem, čemuž věnuje i svůj disertační výzkum. Zabývá se též popularizací divadla mezi středoškolskými studenty mimo jiné v rámci projektu juniorské univerzity DiFa JAMU a coby lektorka dramaturgie v brněnském HaDivadle.

Jakub Liška (*1994)

vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla, především institucionálními, sociálními a kulturními podmínkami, které ovlivňují či spoluurčují utváření divadelní dramaturgie.

Autorky a autoři jsou do jednotlivých čísel oslovováni redakcí. Redakce je otevřena návrhům, které přijou z externích zdrojů na cedit@ced-brno.cz.

Redaktorský kolektiv (Barbora Liška, Jakub Liška a Petr Kubala) byl oceněn Cenou divadelních novin za sezonu 2020/2021 v Kategorie Publikační počin v oblasti divadla.

Art-direkce

Vytváří vizuál a sazbu každého čísla CEDITu a zve ke spolupráci hostující výtvarnice, které pro časopis připravují orginální vizuální materiály.

Artdirektorem a grafickým designérem CEDITu je Jan Brož.

Inspirační rada CEDITu

Tvoří ji zástupkyně a zástupci redakce, vedení CEDu a jeho tří scén – Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Rada se schází jednou za dva měsíce a diskutuje témata vzešlá z aktuálního čísla CEDITu. Slouží jako inspirační a reflexní prostor CEDu.

V současné době jsou členkami a členy inspirační rady: Ivan Buraj (HaDivadlo), Matyáš Dlab (Terén), Lukáš Jiřička (Terén), Viktorie Knotková (DHNP), Petr Kubala (CEDIT), Barbora Liška (CEDIT), Jakub Liška (CEDIT), Matěj Nytra (HaDivadlo), Miroslav Oščatka (CED) a Martin Sládeček (DHNP).

CEDIT vydává Centrum experimentálního divadla, p. o. [IČ: 00400921] a vychází třikrát ročně.
ISSN: 2694-7765 MK ČR E 237

E-mail: cedit@ced-brno.cz
Instagram: cedit_ced
Facebook: cedit_ced

Články

large

Tělo v práci
CEDIT 06

Úryvky z knihy filosofky a teoretičky umění Bojany Kunst Artist at Work: Proximity of Art and Capitalism vybral a přeložil Petr Kubala.

Bojana Kunst
Více
large

Imaginace jako sval
CEDIT 07

Rozhovor s Magdalenou Šipka, Martinem Tománkem a Danem Vykoukalem o projektu Futuropolis vedla Barbora Liška. Úvod k rozhovoru napsala Barbora Kleinhamplová.

Barbora Liška, Barbora Kleinhamplová
Více
large

O škárach, kýchnutí a obnaženej existencii
CEDIT_online

Rozhovor s režisérom Jiřím Austerlitzom

Viktória Citráková
Více
large

Staré pořádky jsou neudržitelné, nejen v divadle
CEDIT_online

Rozhovor s Agatou Adamieckou Sitek o progresivním divadelním hnutí, feminismu a změnách na polských divadelních školách

Jakub Liška, Kateřina Stündlová
Více
large

Rasismus a sexismus v uměleckém vzdělávání: subjektivní mapování
CEDIT_online

Vysoké umělecké školy nabízejí studujícím podnětné a bezpečné prostředí, v němž mohou svobodně rozvíjet své umělecké schopnosti a vize. Taková je přinejmenším idea. V praxi však umělecké školy každodenně zápasí s různými formami sexismu a rasismu. To dokládají svědectví, která posbíraly Anissa Boujdaini a Ilse Ghekiere mezi studujícími a vyučujícími různých vlámských uměleckých škol.

Ilse Ghekiere, Anissa Boujdaini
Více
large

Granát, atomová bomba, shnilá jablka
CEDIT_online

Studie se pokouší zmapovat prostor diskuse kolem iniciativy #nemusíštovydržet v roce 2021. Vychází z analýzy 230 normostran textu a 1100 minut audiovizuálních materiálů.

Josefína Formanová, Petr Kubala, Jakub Liška, Kateřina Stündlová
Více
large

Nahradí-li se konkrétní člověk jiným, systémový problém nezmizí
CEDIT 08

Rozhovor se stand-up duem výzkumnic Kateřinou Liškovou a Lucií Jarkovskou o nedorozumění ohledně systémovosti problémů, na které poukázala studentská iniciativa NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET. 

Petr Kubala
Více
large

Z Wu-chanu přes Alpy až k nám do České republiky
CEDIT 06

Romská spisovatelka Eva Danišová shrnula první rok pandemie COVID-19 jednou větou.

Eva Danišová
Více
large

O nepravých svobodách a pravé svobodě
CEDIT 05

Esej německého slavisty a literárního překladatele, zakladatele brněnského klezmer souboru HaChucpa a dlouholetého pedagoga JAMU o pojmu svobody v současné společnosti, o (uměleckém) vzdělávání ke svobodě a "pravé" globalizaci.

Wolf Spitzbardt
Více
large

Potřebujeme tu otázku položit jinak
CEDIT 04

Rozhovor s filozofkou Alicí Koubovou o performanci, společenské roli kultury a etice péče

Barbora Liška, Jakub Liška
Více
large

Sociální odstup je protikladem divadla
CEDIT 03

Karanténní opatření velí držet se v dostatečné vzdálenosti od ostatních a sdílet prostor s co nejmenším možným počtem lidí. „Sociální odstup“ je heslo dnešních dnů, doslovně přeložené z anglického „social distancing“ a podivně nepřesné, neboť se jedná zejména o odstup fyzický. Sociální odstup by totiž znamenal i popření společenské solidarity, která je naopak dnes mimořádně důležitá. Do důsledku aplikovaný sociální odstup je zároveň pravým opakem divadla.

Barbora Schnelle
Více
large

Znovu promýšlet lidská práva
CEDIT 03

Rozhovor s Annou Šabatovou o živém odkazu Charty 77 a budoucnosti lidských práv.

Barbora Liška, Jakub Liška
Více
large

Reflexe: VZTAHY FUNDUS UTOPIE
CEDIT 07 příloha

Speciální příloha CEDITu 07, v níž kurátorská trojice reflektuje Salón české scénografie VZTAHY FUNDUS UTOPIE

Amálie Bulandrová, Anna Chrtková a Jan Matýsek
Více
large

Divadlo jako (sebe)reflexe
CEDIT 02

Některá divadla budují svůj úspěch na hereckých hvězdách, jiná jdou cestou uspokojení odvěké lidské touhy bavit se a dojímat, některá sázejí na propracovaný dramaturgický program a jiná, ta to mají asi nejtěžší, se snaží následovat ideál divadla jakožto prostoru veřejné diskuse.

Barbora Liška
Více
large

Motorem vzdělávání je pouhá zvědavost
CEDIT 02

Rozhovor s rakouským filozofem Konradem Paulem Liessmannem o dvou principech vzdělávání, moralizaci umění a chvále hranic.

Barbora Liška, Jakub Liška
Více
large

Divadlo na úniku pred človekom
CEDIT 01

Na prelome roku 1999 a 2000 sme sa triasli pred strašiakom s menom Y2K, ktorý mohol zapríčiniť kolaps počítačových systémov. Reálne hrozby buď neboli dostatočne katastrofické, alebo boli otázkou vzdialenej budúcnosti. Pre majoritu zmena klímy ostala problémom odborníkov a politických elít, pre politické elity zas problém odborníkov, ktorý nenaženie volebné preferencie.

Milo Juráni
Více
large

Pokud nic nečiníme, jsme spoluodpovědní za stav věcí
CEDIT 01

Rozhovor s klimatologem Alexandrem Ačem o zprávách IPCC, Gretě Thunberg a společenské dopovědnosti vědce.

Jakub Liška, Matěj Nytra
Více
english